Τα λάθη που κάνουν οι εταιρείες, οι οποίες δεν επενδύουν σε υπηρεσίες ασφάλειας

Η λήψη επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της UNITED SECURITY τονίζουν..
ποιοτικές υπηρεσίες ασφαλείας

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε: παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες ασφάλειας σε δύσκολους καιρούς

Με εμπειρία άνω των 30 ετών προσπαθούμε συνεχώς να γίνουμε ο καλύτερος πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελληνική επικράτεια. Ξεκινώντας...

Τα πιο συνήθη προβλήματα που εντοπίζονται κατά την εκτίμηση κινδύνου

Ακολουθεί μια λίστα με τα πιο συνήθη προβλήματα που έχουμε συναντήσει κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων φυσικής ασφάλειας. Ελέγξτε αυτή τη...

Εκτίμηση κινδύνου φυσικής ασφάλειας

Ακολουθώντας μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για την αξιολόγηση της φυσικής ασφάλειας του οργανισμού, της επιχείρησης, ή της οικίας σας...