οφελη φυλακα σφαλειας

Όλες οι επιχειρήσεις κάποια στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωπες με κάποιο δυσάρεστο γεγονός εις βάρος της ασφάλειας τους είτε αυτό είναι μια κλοπή, ένα κακούργημα ή ένα έγκλημα ενάντια σε κάποιον υπάλληλο της εταιρείας. Ορισμένες επιχειρήσεις μάλιστα, όπως τράπεζες, εργοστάσια,  καταστήματα, εταιρείες ακόμη και σπίτια μπορεί να αποτελούν μεγαλύτερο  στόχο για κάποιους εγκληματίες. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που επιλέγουν να προσλάβουν security guard ολοένα και μεγαλώνει. Οι φύλακες της United Security είναι εκπαιδευμένοι για την πρόληψη του εγκλήματος, τη διατήρηση της ασφάλειας και την μέγιστη προστασία του φυλασσόμενου χώρου.

Αίσθηση Ασφάλειας

Η παρουσία ενός security guard σε ένα φυλακτικό σημείο μπορεί να προσφέρει ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας στον ιδιοκτήτη, τους υπαλλήλους και τους πελάτες της επιχείρησης.  Γεγονός που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού ποσοστού εγκληματικότητας.

Πρόληψη

Η παρουσία ενός security guard αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτροπής του εγκλήματος. Διάφοροι κακοποιοί θα αναθεωρήσουν για τη στόχευση ενός χώρου που διαθέτει  προστασία από την φυσική παρουσία κάποιου security guard είτε από κάμερες. Ο επαγγελματισμός που χαρακτηρίζει τους φύλακες της εταιρείας μας είναι πως εκπαιδεύονται για να μπορούν να αξιολογήσουν μια κατάσταση και να αντιδράσουν σε τυχόν παραβιάσεις της ασφάλειας.

Διαχείριση πιθανού εγκλήματος

Οι security guards μπορούν να λάβουν διάφορες αποφάσεις όσον αφορά την ενεργή αντίδραση σε ένα συμβάν το οποίο απειλεί τον χώρο φύλαξης. Εναπόκειται στην επιχείρηση να αποφασίσει ποιες διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται για τον χειρισμό ενός υπόπτου σε περίπτωση πιθανού εγκλήματος. Η πρόσληψη κάθε security guard από την εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει πως ο φύλακας θα πράξει με ικανό και λογικό τρόπο όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια εγκληματική δραστηριότητα στους χώρους φύλαξης.

Παρακολούθηση

Οι security guards της εταιρείας μας εκτός από το να αφιερώνουν χρόνο στην ενεργή περιπολία ενός χώρου φύλαξης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του χώρου μέσω κλειστού κυκλώματος βίντεο, τον έλεγχο διαπιστευτηρίων ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε μια περιοχή. Ένας security guard μπορεί να έχει συγκεκριμένους στόχους, όπως να παρακολουθεί τους επίδοξους ληστές και να ανοίγει ή να κλείνει μια επιχείρηση για την ημέρα. Αυτά τα καθήκοντα απορροφούν πολλή ευθύνη και στρες από τους υπαλλήλους και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τους επιτρέπει να επικεντρώνονται στις εργασίες τους.