Τα πιο συνήθη προβλήματα που εντοπίζονται κατά την εκτίμηση κινδύνου και την αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας

Ενώ κάθε project εκτίμησης κινδύνου είναι μοναδικό, ορισμένα προβλήματα φαίνεται να εμφανίζονται ξανά και ξανά.

Ακολουθεί μια λίστα με τα πιο συνήθη προβλήματα που έχουμε συναντήσει κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων φυσικής ασφάλειας. Ελέγξτε αυτή τη λίστα για να εντοπίσετε τα ζητήματα που ενδέχεται να υπάρχουν στην επιχείρησή σας:

 • Δεν υπάρχει πραγματική υποστήριξη για το πρόγραμμα ασφαλείας της εταιρείας από τα ανώτερα στελέχη. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας δεν ακολουθούν οι ίδιοι τις διαδικασίες ασφαλείας, δίνοντας ένα κακό παράδειγμα στους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας.
 • Οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και δεν γνωρίζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες ασφάλειας της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά για το πώς να αντιμετωπίζουν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα στο χώρο εργασίας.
 • Οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν βασικές προφυλάξεις για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην εταιρεία και στο προσωπικό. Τα γραφεία και οι σταθμοί εργασίας συχνά παραμένουν ξεκλείδωτα. Αντικείμενα υψηλής αξίας όπως φορητοί υπολογιστές, πορτοφόλια και σακίδια παραμένουν μη ασφαλή.
 • Υπάρχουν κακές διαδικασίες ελέγχου επισκεπτών: α) οι επισκέπτες δεν απαιτείται να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους, β) ορισμένοι επισκέπτες εισέρχονται από βοηθητικές εισόδους, γ) οι επισκέπτες δεν συνοδεύονται σωστά, δ) πολλοί επισκέπτες δεν καταγράφονται όταν εξέρχονται.
 • Υπάρχει κακή συμμόρφωση με την πολιτική αναγνώρισης του σήματος της επιχείρησης. Πολλοί εργαζόμενοι δεν φορούν τις ετικέτες ταυτοποίησής τους ή τις φορούν σε λάθος σημείο και δεν φαίνονται.
 • Υπάρχουν κενά στις διαδικασίες ελέγχου του ιστορικού ασφαλείας.
 • Υπάρχει κακή διαχείριση των κλειδιών που μοιράζονται στους υπαλλήλους. Πολλές φορές δεν υπάρχουν αρχεία καταγραφής για το ποιος έχει παραλάβει κλειδιά ή πότε, δεν υπάρχουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση κλειδιών που χάνονται ή λείπουν, δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι τα κλειδιά παραδίδονται όταν ο υπάλληλος φεύγει από την εταιρεία.
 • Δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής ιστορικού για την παρακολούθηση κλοπών, απωλειών και άλλων συμβάντων ασφαλείας. Πολλά περιστατικά δεν αναφέρονται, και δεν υπάρχει συνέχεια ενεργειών. Δεν υπάρχουν τριμηνιαίες ή ετήσιες συνοπτικές αναφορές περιστατικών.
 • Υπάρχουν κακές διαδικασίες για τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών: τα ευαίσθητα έγγραφα βρίσκονται σε μη ασφαλείς περιοχές, τα ντουλάπια εμπιστευτικών αρχείων έχουν ανεπαρκείς κλειδαριές. Τα παλιά εμπιστευτικά έγγραφα τοποθετούνται σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων αντί να τεμαχίζονται.
 • Οι πόρτες στις εισόδους των κτιρίων και σε σημαντικούς εσωτερικούς χώρους δεν κλείνουν σωστά ή αφήνονται ξεκλείδωτες.
 • Υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος των περιοχών παραλαβής / φόρτωσης. Οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές χωρίς επίβλεψη, πολύτιμα εμπορεύματα παραμένουν μη φυλασσόμενα στην αποβάθρα και οι οδηγοί των οχημάτων επιτρέπεται να περιπλανηθούν οπουδήποτε στην εγκατάσταση.
 • Οι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται και παρακολουθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας της εταιρείας δεν γνωρίζουν πραγματικά πώς να τα χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιείται μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων των συστημάτων αυτών.
 • Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας δεν ελέγχονται διεξοδικά σε προγραμματισμένη βάση.
 • Υπάρχει ανεπαρκής φωτισμός στους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης της εταιρείας και κατά μήκος των εξωτερικών οδών προς το κτίριο.

Εάν χρειάζεστε μελέτη εκτίμησης κινδύνου, ή αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις σας, ή χρειάζεστε βοήθεια στην επίλυση οποιουδήποτε από τα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.