Με την έλευση διαδραστικών τεχνολογιών και την εύκολη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι είναι πλέον πιο συνειδητοποιημένοι όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Οι καταναλωτές σήμερα γίνονται πιο προσεκτικοί όταν επιλέγουν ένα προϊόν, μια επωνυμία ή μια υπηρεσία.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση μιας θετικής κοινωνικής αλλαγής κερδίζουν περισσότερη υποστήριξη. Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να μην χρησιμοποιούν χαρτί όταν χειρίζονται τους λογαριασμούς τους και να διαχειρίζονται τις τραπεζικές συναλλαγές τους διαδικτυακά για τον ίδιο λόγο. Προωθούν το δίκαιο εμπόριο και βελτιώνουν τις εργασιακές πολιτικές τους με τη δίκαιη μεταχείριση των υπαλλήλων τους. Θέλουν να ανταποδώσουν στην κοινωνία και να κάνουν τη διαφορά.

Αυτές οι προσπάθειες από τις εταιρείες, όταν μάλιστα υπερβαίνουν την καθημερινότητα του κύριου αντικειμένου τους, αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). Κάποιες ενέργειες ΕΚΕ είναι: οι δωρεές, η εθελοντική εργασία, η διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, η προσέγγιση διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων, απόσυρση πλαστικών μιας χρήσης, κ.α.

Ουσιαστικά, το εταιρικό πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης αφορά στην αποφυγή τυχόν αρνητικών αποτελεσμάτων -προς το κοινωνικό σύνολο- των επιχειρηματικών αποφάσεων και δραστηριοτήτων κάποιου. Πρόκειται για μια επιπλέον προσπάθεια, όχι μόνο σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανόνες και κανονισμούς.

Τι προσφέρει η κοινωνική ευθύνη στην επιχείρησή σας;

Ακολουθούν πέντε οφέλη από την ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχείρησή σας:

  1. Έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο

Μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία νοιάζεται περισσότερο για τον αντίκτυπό της στην κοινότητα και όχι μόνο για το κέρδος. Δημιουργώντας δραστηριότητες που συμβάλλουν στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην επίτευξη μιας θετικής αλλαγής.

Σε μια έρευνα που διεξήγαγε η Futerra, το 88% των περισσότερων από 1.000 ερωτηθέντες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν οι εταιρείες να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο ηθικές στην καθημερινότητά τους. Αυτό υποδηλώνει την απαίτηση για τις εταιρείες να μην επικεντρώνονται μόνο στην προώθηση των δικών τους δραστηριοτήτων ΕΚΕ, αλλά και να βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν τη διαφορά μέσω των ενεργειών τους όπως π.χ. η ανακύκλωση.

Εκτός από τη θετική επίδραση στην κοινωνία, προωθείτε επίσης τη δημόσια αξία. Εμπλέξτε τους πελάτες σας. Ενθαρρύνετέ τους να συμμετάσχουν στην αναζήτησή σας για το κοινό καλό και να χτίσετε μαζί μια καλύτερη, πιο βιώσιμη κοινωνία.

  1. Δημιουργεί μια θετική επιχειρηματική εικόνα και καλύτερη αναγνώριση της επωνυμίας

Λόγω των πολλών ψηφιακών πλατφορμών που είναι άμεσα διαθέσιμες, είναι πλέον πολύ εύκολο να εκθέσετε στην αγορά τις θέσεις και τις απόψεις σας. Ωστόσο, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν επίσης όλο και περισσότερο τα οφέλη αυτής της κουλτούρας και αναδιαμορφώνουν θετικά τη λήψη των αποφάσεών τους. Οι εταιρείες που προωθούν ισχυρές και συνεπείς πρωτοβουλίες ΕΚΕ κερδίζουν μεγαλύτερη δημοτικότητα και αναγνώριση από τους καταναλωτές σε σύγκριση με εκείνες που δεν το κάνουν.

Οι άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη και υποστηρίζουν υπεύθυνες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα Εμπιστοσύνης Καταναλωτών, το 81% των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο ανησυχούν εξαιρετικά για το περιβάλλον και πιστεύουν έντονα ότι οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν προγράμματα για να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Regan Leggett, Εκτελεστικός Διευθυντής και Thought Leadership and Foresight της Nielsen δήλωσε: «Η βιωσιμότητα έχει καταστεί επείγουσα ευκαιρία για εταιρείες να συνδεθούν με καταναλωτές που είναι ενθουσιώδεις για αλλαγή».

Η ηθική λειτουργία μιας επιχείρησης δείχνει ότι η εταιρεία σας παίρνει στα σοβαρά την ευθύνη του βιώσιμου τρόπου ζωής και αυτό σας κάνει να ξεχωρίζετε. Παρέχει οφέλη όχι μόνο για την κοινότητα αλλά και για την επιχείρησή σας.

  1. Καλύτερη απόκτηση και διατήρηση ταλέντων

Όταν μια επιχείρηση έχει θετική δημόσια εικόνα, μπορεί να προσελκύσει υπαλλήλους υψηλού επιπέδου που αναζητούν μια μακροπρόθεσμη δέσμευση σε μια αξιόπιστη εταιρεία. Θα επωφεληθείτε από το να είστε εργοδότης επιλογής και να παρέχετε την ικανοποίηση των εργαζομένων ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με ένα report, περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η συμμετοχή μιας εταιρείας σε διάφορα δρώμενα επηρέασε το αν αποδέχθηκαν ή όχι μια δουλειά. Όταν οι εργαζόμενοι ταυτίζονται με τα κοινωνικά υπεύθυνα συστήματα και τις ηθικές πρακτικές της εταιρείας σας, είναι πιο πιθανό να προωθήσουν την επωνυμία σας. Μετατρέπονται σε συνήγοροι, όχι απλοί υπάλληλοι, και αυξάνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων σε αντάλλαγμα.

Οι ευτυχείς υπάλληλοι είναι πιο παρακινημένοι και παραγωγικοί στο χώρο εργασίας. Κατά συνέπεια, θα διατηρήσουν μια βαθιά πίστη στην εταιρεία. Όταν αισθάνονται μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας και αισθάνονται ότι είναι σεβαστά άτομα, αυτό τους δίνει την αυτοπεποίθηση να υπερβούν το καθήκον τους.

  1. Χτίζει εμπιστοσύνη και ενισχύει τις σχέσεις με τους πελάτες

Παρόλο που είναι υπέροχο να έχεις θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα, είναι επίσης σημαντικό οι εταιρείες να παραμείνουν πιστές στο επίπεδο δέσμευσής τους πίσω από αυτές τις προσπάθειες ΕΚΕ. Οι άνθρωποι θα αξιολογήσουν εάν οι προθέσεις σας είναι ειλικρινείς ή πρόκειται απλά για ένα κόλπο δημοσιότητας. Επομένως, είναι σημαντικό να το κάνετε σωστά και να τους αφήσετε να δουν ότι έχετε μια έντιμη πρόταση.

Ενσωματώνοντας το πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις λειτουργίες της εταιρείας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ισχυρότερο δεσμό με τους πελάτες σας. Οι πελάτες αισθάνονται ενδυναμωμένοι όταν υποστηρίζουν και εμπλέκονται σε δρώμενα που αξίζει να ασχοληθούν με πάθος. Η απόκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών σας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μιας σταθερής σχέσης με νέους και υφιστάμενους πελάτες.

  1. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Όταν παίρνετε τις πρωτοβουλίες (ΕΚΕ) σας σωστά – έχετε τους καλύτερους υπαλλήλους για να βοηθήσετε στην επίτευξη των στόχων σας και έχετε πελάτες που εμπιστεύονται τον σκοπό σας – τότε είστε στο δρόμο προς την επιτυχία και την ανάπτυξη.

Δείχνοντας τις αξίες της εταιρείας σας μέσω κοινωνικά υπεύθυνων ενεργειών, ενεργοποιείτε ευκαιρίες για να αυξήσετε την καινοτομία στην εταιρεία σας. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές σας μπορεί να έχουν αυξημένη δημιουργικότητα, η οποία, με τη σειρά της, εμπνέει νέες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα συστήματά σας.

Η United Security είναι μία από τις Ελληνικές εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής ευθύνης και ενσωματώνει το σχετικό πλαίσιο σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στη χώρα. Η United Security ενθαρρύνει την ευθύνη, τη βιωσιμότητα και τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία μέσω συνεργασιών που κάνουν τη διαφορά, μέσω της ανάλογης κατάρτισης των υπαλλήλων της και μέσω των σχετικών δραστηριοτήτων της.

Εάν πρέπει να προσλάβετε έναν πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας και θέλετε να υποστηρίξετε ταυτόχρονα τις βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, καλέστε μας στο 210 4100490 ή στείλτε μας email στο info@unitedsecurity.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.