Εκπαίδευση

Οι άνθρωποι της United Security μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις μαθαίνουν να συμπεριφέρονται με λεπτότητα, ευγένεια, σύνεση και αυτοκυριαρχία, υιοθετώντας την πελατοκεντρική αντίληψη.