Έλεγχος Ελλείμματος
από την United Security

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της United Security, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο ελλείμματος, αναλαμβάνει τη δημιουργία, εκπαίδευση και εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος, προκειμένου να αποκτήσει η επιχείρηση τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόνομα τους παράγοντες που της δημιουργούν απώλειες.