Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης

Το Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Το ΣΔΕΑ σχεδιάζεται και συντάσσεται για να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες στους εργαζόμενους, παρέχοντας πόρους και καθοδήγηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας.

Ένα σωστά φτιαγμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντίστοιχης εκπαίδευσης για όλους τους υπαλλήλους θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερους τραυματισμούς ή ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τις συγκεκριμένες ευθύνες τους υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Εάν το σχέδιο δεν είναι σωστό, τότε η εκκένωση θα αποδιοργανωθεί, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό, σύγχυση του προσωπικού και πιθανώς ζημιά στην ιδιοκτησία.

Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε όταν πρόκειται να εφαρμόσετε ένα ΣΔΕΑ στο δικό σας κτίριο. Σκεφτείτε κάθε ερώτηση και απαντήστε την σε ένα έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εταιρεία σας ως οδηγό για εκπαίδευση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Έχετε εξετάσει πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές ή ανθρωπογενείς, που ενδέχεται να διαταράξουν την ηρεμία του εργατικού δυναμικού σας;

Μερικά διαφορετικά είδη έκτακτης ανάγκης για προετοιμασία είναι:

 • Φωτιές
 • Πλημμύρες
 • Τυφώνες ή ανεμοστρόβιλοι
 • Εκρήξεις
 • Αναταραχές
 • Βία στο χώρο εργασίας
 • Εκλύσεις τοξικών υλικών

Σκεφτήκατε σενάρια στα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν εσωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης;

Διεξάγοντας μια εκτίμηση επικινδυνότητας, θα είστε σε θέση να εντοπίσετε φυσικούς και χημικούς κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο εργασίας και μπορεί να προκαλέσουν έκτακτη ανάγκη.

Διαθέτετε μια λίστα  ανταποκριτών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή σας;

Έχοντας μια ενημερωμένη λίστα με βασικά άτομα, οι άνθρωποι μπορούν να ανταποκριθούν πιο γρήγορα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η δυνατότητα επαφής με τους τοπικούς ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο σε ορισμένες καταστάσεις, επομένως η γρήγορη ανταπόκριση είναι απαραίτητη.

Έχετε μια λίστα με τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για ορισμένα καθήκοντα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Είναι σημαντικό να έχετε στη διάθεσή σας το όνομα, τον τίτλο, το τμήμα και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των ατόμων που θα είναι τα βασικά στελέχη για την εκτέλεση του σχεδίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Γνωρίζετε πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα χρειαστεί να βασιστείτε σε τοπικούς πόρους απόκρισης έκτακτης ανάγκης, όπως το πυροσβεστικό τμήμα που έχει εκπαιδευτεί σε επιχειρήσεις διάσωσης. Η γνώση αυτών των διαδικασιών εκ των προτέρων θα αποτρέψει τον κίνδυνο για οποιονδήποτε στο χώρο εργασίας.

Γνωρίζετε πώς θα σας παρασχεθεί ιατρική βοήθεια εάν χρειαστεί;

Συμβουλευτείτε έναν τοπικό ιατρό για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις κατάλληλες προμήθειες πρώτων βοηθειών στις εγκαταστάσεις σας. Οποιοσδήποτε τραυματισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με αμεσότητα.

Έχετε πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων σας;

Εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, είναι απαραίτητο να έχετε όλες τις πληροφορίες για τους υπαλλήλους σας, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς τους. Θα πρέπει να έχετε τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού τους, τα ονόματα των μελών της οικογένειάς τους και τυχόν ιατρικές πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν οι πρώτοι ανταποκριτές.

Γνωρίζουν οι υπάλληλοί σας ότι υπάρχει ένα σχέδιο εκκένωσης και υπό ποιες συνθήκες θα χρειαζόταν;

Διαφορετικά είδη καταστάσεων μπορεί να απαιτήσουν από την εταιρεία σας να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις. Θα μπορούσε να είναι πυρκαγιά, διαρροή χημικών, σεισμός ή κάτι παρόμοιο.

Διαφορετικά είδη κινδύνων που σχετίζονται με την επιχείρησή σας θα πρέπει να περιγραφούν σωστά στο σχέδιό σας και οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν εάν/πότε πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Έχετε διαφορετικές διαδρομές και εξόδους για εκκένωση; Είναι ορατά;

Ένα διάγραμμα της κάτοψης πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα πού βρίσκονται οι έξοδοι ή ο εξοπλισμός που μπορεί να χρειαστεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σημειώστε πού βρίσκονται οι έξοδοι, οι σκάλες, οι πυροσβεστήρες, τα κιτ πρώτων βοηθειών, τα κιτ διαρροής και οι διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Έχει το σχέδιό σας μια περιοχή όπου όλοι οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες μπορούν να συγκεντρωθούν;

Το να μπορείτε να λογοδοτείτε για όλους τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες σας κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης είναι ζωτικής σημασίας. Το να ξεχνάς οποιονδήποτε μπορεί να σημαίνει απώλεια ζωής ή αφήνοντας κάποιον πίσω σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Κάντε μια καταμέτρηση προσωπικού πριν και μετά την εκκένωση για να βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι σώοι και ασφαλείς.

Έχετε φροντίσει για την κατάλληλη εκπαίδευση καθορισμένων υπάλληλων, ώστε να κατανοούν και να μπορούν να εκτελέσουν το σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Θα πρέπει να παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, σε τακτική βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να βεβαιωθείτε ότι οι διαδικασίες είναι πάντοτε γνωστές σε όλους. Εάν οι ορισθέντες υπάλληλοι αποχωρήσουν από την εταιρεία, οι ρόλοι και οι ευθύνες τους σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ανατεθούν αμέσως σε άλλους.

Η εκπαίδευση πρέπει να αφορά:

 • Ρόλοι και ευθύνες συγκεκριμένων υπαλλήλων
 • Διαδικασίες για συγκεκριμένα γεγονότα
 • Θέσεις εξόδων και απαραίτητος εξοπλισμός
 • Διαδικασίες εκκένωσης
 • Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια έκτακτης διακοπής λειτουργίας
 • Ποιος να επικοινωνήσει σε συγκεκριμένες καταστάσεις

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο, έχει γίνει η εκπαίδευση και όλοι οι υπεύθυνοι αισθάνονται άνετα, συνιστάται η διενέργεια ασκήσεων τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.