Υπηρεσίες Ασφάλειας στην Υγεία

Σε αντίθεση με άλλους κλάδους όπως οι κατασκευές, οι τράπεζες, το λιανικό εμπόριο κ.λπ., ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θέτει πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια. Είναι ένας κλάδος που προσφέρει υπηρεσίες στο ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, το θέμα της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη είναι αρκετά ευαίσθητο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Εκτός από τις εξωτερικές απειλές, τα νοσοκομεία και οι ιατρικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές και στο εσωτερικό τους.

Για να ξεπεραστούν αυτές τις προκλήσεις ασφαλείας πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις απειλές. Αυτό θα βοηθήσει στην επινόηση και την εφαρμογή των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των ζητημάτων ασφαλείας και των παραβιάσεων που προκύπτουν σε ένα ιατρικό περιβάλλον.

Το κλειδί για τη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής ασφάλειας και την εφαρμογή της είναι η πρόσληψη ενός αξιόπιστου και επαγγελματία παρόχου υπηρεσιών ασφάλειας όπως η UNITED SECURITY.

Λόγω της ευαισθησίας του θέματος και της επικρατούσας έλλειψης προσοχής, παραθέτουμε μια επισκόπηση των θεμάτων ασφάλειας στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, των σχετικών απειλών, των προκλήσεων και των λύσεων.

Ποιες είναι οι κοινές απειλές που αντιμετωπίζει η υγειονομική περίθαλψη;

Από την επεξεργασία πληρωμών και εγγράφων μέχρι το απόρρητο των ασθενών και τη φυσική ασφάλεια, διακυβεύονται τόσα πολλά σε μια ιατρική εγκατάσταση. Αντίστοιχα, η πανδημία του Covid-19 και η συνακόλουθη κατάσταση αμηχανίας έχουν εντείνει περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες απειλές.

Οι κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν:

Οι επιθέσεις ransomware είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η τάση επιταχύνθηκε αμέσως μετά την κορύφωση της πανδημίας και είναι πιθανό να παραμείνει εδώ για αρκετό καιρό. Έτσι, αυτή η υποκατηγορία των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα παραμείνει το πιο σημαντικό ζήτημα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η εσωτερική κλοπή δεδομένων και η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ασθενών είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Σε αντίθεση με το παραπάνω σενάριο, όπου η απειλή είναι εξωτερική, αυτή η εσωτερική απειλή περιλαμβάνει την παραβίαση των πολιτικών απορρήτου από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος και οι εισβολές δεν θα εξαφανιστούν ποτέ από τον πλανήτη. Επομένως, αυτή η συμβατική μέθοδος εγκληματικότητας εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και, δυστυχώς, θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον.

Κλοπή νοσοκομειακού εξοπλισμού και εσωτερική απάτη, ταραχές και σκόπιμες βίαιες επιθέσεις, απαγωγές παιδιών, τυχαίες πυρκαγιές, εκρήξεις και φυσικές καταστροφές είναι μερικές ακόμα ενδεχόμενες απειλές μέσα από μια ανεξάντλητη λίστα.

Η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας είναι μια συνεχής και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Ως εκ τούτου, προτού προσλάβετε μια εταιρεία security για να αναλάβει την ασφάλεια του νοσοκομείου σας, βεβαιωθείτε ότι έχει ό,τι χρειάζεται για να επιτύχει.

Ποια Στρατηγική Ασφαλείας θα είναι η πιο επιτυχημένη στον Τομέα της Υγείας;

Προφανώς, υπάρχει ανάγκη για ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών φυσικών, ηλεκτρονικών και εικονικών μέτρων ασφαλείας. Πέρασαν οι εποχές που αυτά τα τρία στοιχεία ήταν ανεξάρτητα. Η φύση και η σοβαρότητα των σύγχρονων απειλών επιβάλλουν τη συγχώνευση των διαφόρων στοιχείων ασφαλείας.

Κατά συνέπεια, μια ιδανική στρατηγική ασφάλειας πρέπει να επιδιώκει να ενσωματώσει όλες τις πτυχές ασφάλειας σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, το οποίο όχι μόνο θα αποφύγει την επανάληψη των εργασιών και τη σύγχυση, αλλά θα μειώσει και το κόστος ασφάλειας. Μπορείτε να επιτύχετε απρόσκοπτα αυτόν τον στόχο παραδίδοντας την ασφάλεια του χώρου σας σε μια έμπειρη εταιρεία ασφαλείας που προσφέρει έναν συνδυασμό όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως είναι η UNITED SECURITY.

Ποιοι τύποι ελέγχων ταιριάζουν στον τομέα της υγείας;

Ενώ οι ανάγκες κάθε νοσοκομείου ή ιατρικής εγκατάστασης είναι μοναδικές, συνιστούμε τους ακόλουθους ελέγχους ασφαλείας ως γενική αρχή:

  • Φυσικοί έλεγχοι πρόσβασης, όπως βιομετρικές κλειδαριές και security guards.
  • Καλά καθορισμένες πολιτικές διαχείρισης πλήθους, κρίσεων και έκτακτης ανάγκης.
  • Κινητή περιπολία.
  • 24/7 παρακολούθηση βίντεο.
  • Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης διακομιστή, εφαρμογών και λειτουργιών.
  • Πολυεπίπεδα μέτρα κυβερνοασφάλειας.
  • Κορυφαία συστήματα πυρόσβεσης και συναγερμού καταστροφών.

Η ολοκληρωμένη λίστα των υπηρεσιών ασφαλείας της UNITED SECURITY καλύπτει μια σειρά βιομηχανιών και έχει αυτό που χρειάζεστε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρείτε τις ασφαλέστερες λύσεις για όλες τις κύριες ή δευτερεύουσες απαιτήσεις σας σε ότι αφορά την ασφάλεια.