how-to-improve-security

Συστήματα ελέγχου επαγρύπνησης των Security Guards

Εάν ο ανάδοχος των υπηρεσιών ασφαλείας σας δεν παρέχει επαρκή επίβλεψη, οι security guards θα είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι και χωρίς κίνητρα. Πολλές φορές, όταν οι Security Guards δεν επιβλέπονται, συχνά πιστεύουν ότι η δουλειά που εκτελούν δεν είναι σημαντική και υιοθετούν ενδεχομένως αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Πριν επιλέξετε τη δική σας εταιρεία παροχής επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας, ενημερωθείτε για το πώς θα πραγματοποιεί την επίβλεψη του προσωπικού. Η επίβλεψη μπορεί να παρέχεται με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα:

  • Τυχαίοι επιτόπιοι έλεγχοι
  • Συστήματα Check-in περιπόλου

Η εκπαίδευση που παρέχεται στους Security Guards

Εάν οι Security Guards σας δεν είναι αποτελεσματικοί, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι. Για να βελτιώσετε τις υπηρεσίες ασφαλείας που λαμβάνετε, ελέγξτε την κατάρτιση που παρέχει στο προσωπικό του ο ανάδοχός σας σε θέματα όπως:

  • Αν η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην ιδιοκτησία σας
  • Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης
  • Πόσο καιρό διήρκησε η εκπαίδευση για κάθε security guard

Tα προσόντα των Security Guards σας

Αφενός υπάρχει ένα καθορισμένο κομμάτι εκπαίδευσης που πρέπει να περάσουν οι security guards προτού λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Μάθετε ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται πλήρως με αυτές, όλοι οι security guards που τοποθετούνται στην εταιρεία σας. Επιπλέον, φροντίστε να διατηρήσετε το δικαίωμα διεξαγωγής συνέντευξης οποιουδήποτε Security Guard πριν ανατεθεί στην ιδιοκτησία σας. Αυτή η αρχική συνέντευξη είναι ένας καλός τρόπος για να μάθετε τι μπορείτε να περιμένετε από εκείνους/ες. Μετά τη συνέντευξη, αν πιστεύετε ότι κάποιος ή κάποια δεν είναι επαρκής, μπορείτε να ζητήσετε κάποιο άλλο άτομο.

Επιθεωρήσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας

Οι τυχαίες επισκέψεις στην ιδιοκτησία σας μετά από τις εργάσιμες ώρες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε πώς λειτουργεί η ασφάλειά σας όταν δεν είστε εκεί. Ενώ εκτελείτε την επιθεώρησή σας, ρωτήστε τους security guards σχετικά με τα καθήκοντά τους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τη δουλειά τους. Εναλλακτικά, εξετάστε το ενδεχόμενο μιας ανεξάρτητης επιθεώρησης τρίτου μέρους, αφού βεβαιωθείτε ότι ο σύμβουλος που επιλέγετε δεν είναι από ανταγωνιστική εταιρεία φύλαξης και ότι οι αναφορές του θα είναι αμερόληπτες.

Τακτικές συναντήσεις με τον ανάδοχο

Αυτές οι συναντήσεις μπορεί να είναι επίσημες ή ανεπίσημες, είτε κατ’ ιδίαν, είτε μέσω τηλεφώνου. Ο σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι η ανατροφοδότηση σχολίων και σκέψεων προς τον ανάδοχο σχετικά με την απόδοση των Security Guards. Παρέχοντάς τους τακτική ανατροφοδότηση, θα δημιουργήσετε αυξητικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλείας σας. Αυτές οι τακτικές συναντήσεις θα βοηθήσουν τον ανάδοχο να κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες σας και να βρει τρόπους για να επιτύχει τα βέλτιστα επίπεδα εξυπηρέτησης.

Επιλέξτε έναν ποιοτικό ανάδοχο

Παρόλο που πολλές εταιρείες security μπορεί να φαίνονται οι ίδιες, τα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους δεν ακολουθούνται πάντοτε. Επομένως, αξιολογήστε την ικανότητα και το ιστορικό των δυνητικών αναδόχων σας και επιλέξτε αυτόν που θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει πραγματικά τις ανάγκες σας.

Αλλάζοντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η United Security, έχοντας μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εξειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Η United Security, με μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμη κερδοφορία, προωθεί το επάγγελμα μέσω της κατάρτισης, των δίκαιων αμοιβών και τη δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας, σε έναν κλάδο που ως γνωστό κυριαρχεί το “προσωρινό” και το “ανεκπαίδευτο” προσωπικό.

Οι άνθρωποι της United Security είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να παράσχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε κάθε πελάτη.