united-security-healthcare

Όλοι όσοι εισέρχονται σε ένα νοσοκομείο ή οποιαδήποτε άλλη μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι σε θέση να επικεντρωθούν στα θέματα υγείας τους γνωρίζοντας ότι η τοποθεσία είναι απολύτως ασφαλής. Όταν πρόκειται για έναν τομέα όπως η υγειονομική περίθαλψη, η σημασία της ασφάλειας ενισχύεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι ασθενείς που βρίσκονται υπό τη φροντίδα μιας εγκατάστασης υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλείς από κάθε είδους φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Από αυτή την άποψη, οι επαγγελματικές εταιρείες παροχής επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Οι περισσότερες μονάδες υγείας παίρνουν πολύ στα σοβαρά τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς τους και οι πολιτικές ασφαλείας τους ενισχύονται αρκετά, με σκοπό την ελαχιστοποίηση πιθανών απειλών.

Ένα τεράστιο πλήθος ατόμων επισκέπτεται τα νοσοκομείο κάθε μέρα. Είτε πρόκειται για ασθενείς, προσωπικό, επισκέπτες, ερευνητές ή άλλους παρόχους υπηρεσιών, πρέπει να υπάρχουν εκτεταμένα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, των τιμαλφών τους και της φυσικής υποδομής του νοσοκομείου. Οι ειδικευμένες και έμπειρες εταιρείες φύλαξης μπορούν να φροντίσουν για αυτό.

Το καλύτερο για τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης “εύκολης στόχευσης”

Ορισμένα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης θεωρούνται ως «εύκολοι στόχοι» όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις με πολλαπλά σημεία πρόσβασης και συγκεκριμένο προσωπικό ασφαλείας ή περιοριστικές κατευθυντήριες γραμμές. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να είναι ευάλωτα σε συγκεκριμένες απειλές για την ασφάλεια.

Πολλοί άνθρωποι έρχονται και φεύγουν όλες τις ώρες της ημέρας από ένα κέντρο υγείας. Οι πιθανές απειλές βίας, ληστείας και άλλων εγκλημάτων αποτελούν πραγματικούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.

Χωρίς κανένα πρότυπο ασφαλείας, τα νοσοκομεία αποτελούν αβίαστους στόχους για την κλοπή ιατρικού εξοπλισμού ή ιδιωτικών αντικειμένων ασθενών και μελών του προσωπικού. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ασφαλείας είναι η καλύτερη επιλογή για τόσο ευάλωτα και ευαίσθητα μέρη. Οι πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια καλά μελετημένη στρατηγική για την προστασία των νοσοκομείων και άλλων παρόμοιων χώρων.

Η επαγγελματική ασφάλεια υγειονομικής περίθαλψης μειώνει τους κινδύνους εγκληματικότητας

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας υγειονομικής περίθαλψης αναλαμβάνουν να θωρακίσουν τους προαναφερθέντες εύκολους στόχους. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αξιολόγησης, οι επαγγελματίες ασφάλειας αναζητούν αυτές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πιο ευάλωτες περιοχές του νοσοκομείου, όπως οι είσοδοι, οι ανοιχτές αίθουσες και άλλα σημεία πρόσβασης. Επίσης, εξετάζουν άλλους παράγοντες, όπως το ιστορικό όλων των εργαζομένων ή κάποια υλικοτεχνικά προβλήματα με ακριβές προμήθειες που μπορεί να έχουν χαθεί ή κλαπεί κατά την παράδοση.

Οι ειδικευμένοι, εξουσιοδοτημένοι και καταρτισμένοι security guards παρέχουν μια φυσική μορφή αποτροπής στο νοσοκομείο, επιβλέποντας τα σημεία πρόσβασης και παρακολουθώντας όσους εισέρχονται και εξέρχονται όλη την ημέρα. Οι security guards αποτελούν ένα σημαντικό και απτό εμπόδιο για πιθανή εγκληματικότητα. Οι φύλακες μπορούν επίσης να απαντήσουν γρήγορα σε διαταραχές και άλλα προβλήματα στο κτίριο.

Οι σταθερές πρωτοβουλίες των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών ασφαλείας και των security guards στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στους εγκληματίες, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους όλων των τύπων εγκλημάτων.

Ικανοποιήστε την ανάγκη για έναν μοναδικό συνδυασμό λύσεων ασφαλείας

Η προστασία και η ασφάλεια στην υγειονομική περίθαλψη απαιτούν περισσότερα από την απλή τοποθέτηση security guards στις εισόδους. Οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων έχουν πολλαπλές και έκτακτες ανάγκες ασφάλειας. Διάφοροι χώροι ενός νοσοκομείου έχουν επίσης ξεχωριστούς σκοπούς και ανάγκες προστασίας, όπως φαρμακεία, χειρουργεία και ΜΕΘ.

Αυτές οι ευαίσθητες και καθορισμένες περιοχές μπορεί να χρειάζονται επιπλέον πρότυπα ασφαλείας, όπως βιομετρική τεχνολογία που χρησιμοποιεί δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου και άλλα αναγνωριστικά. Αυτά τα πρότυπα μπορούν να απαγορεύσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους του νοσοκομείου, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας. Για αυτές τις πιο εκτεθειμένες περιοχές του νοσοκομείου, μπορεί επίσης να απαιτούνται πιο ενδελεχείς επιθεωρήσεις ιστορικού πρόσβασης.

Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να προσφέρει ψυχική ηρεμία σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται στην εγκατάσταση. Οι ευθύνες για την ασφάλεια του νοσοκομείου επεκτείνονται επίσης στην προστασία των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων των άλλων μελών του προσωπικού που αξίζουν έναν ασφαλή χώρο εργασίας.

Η σημασία της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι ξεκάθαρη και τα πλεονεκτήματα της σωστής ασφάλειας είναι πολλαπλά. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να προσλάβετε τις υπηρεσίες των καλύτερων και πιο επαγγελματικών εταιρειών ασφαλείας.

Σχετικά με εμάς

Η UNITED SECURITY επικεντρώνεται στην ομαδική εργασία, τη δέσμευση και τη συνεχή βελτίωσή της στην παροχή υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας στους πελάτες της. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να κλείσετε μια δωρεάν συνάντηση με έναν από τους επαγγελματίες συμβούλους ασφαλείας μας και μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.