Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για οποιαδήποτε αποθήκη, είτε είναι ιδιωτική, είτε πρόκειται για παροχή Third Party Logistics Services. Εδώ, εξετάζουμε μερικούς τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στην αποθήκη σας.

Επικοινωνία: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για πολλές πτυχές της επιχείρησης και η ασφάλεια δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι διαδικασίες ασφάλειας, οι κανονισμοί, η παρουσία και τα συμβάντα είναι όλα εκείνα τα πράγματα που πρέπει να κοινοποιούνται γρήγορα και με συνέπεια. Η κακή επικοινωνία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της αποθήκης σας, καθώς και να μειώσει τη συνολική αποδοτικότητα της επιχείρησης. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα, όλα εκείνα τα αξιόπιστα μέσα, που καθιστούν την επικοινωνία άμεση και αποτελεσματική.

Ανιχνευτές κίνησης: Οι ανιχνευτές κίνησης θα ανιχνεύσουν πότε κάποιος βρίσκεται μέσα στην αποθήκη σας παράνομα. Ο αισθητήρας θα ειδοποιήσει τον πίνακα ελέγχου του συστήματος, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποιεί αυτόματα το κέντρο ελέγχου που λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο.

Σαρωτές και απομακρυσμένη τεχνολογία: Οι μη αυτόματες μέθοδοι εισαγωγής κωδικών προϊόντων δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο οι υπολογιστές και οι σαρωτές. Τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής είναι σημαντικά για την απόλυτη ασφάλεια. Οι σαρωτές γραμμωτού κώδικα δεν είναι μόνο καλοί για τη διατήρηση των αρχείων καταγραφής, αλλά και για τη διαχείριση του αποθέματος. Τα σφάλματα δεδομένων μειώνονται σημαντικά με τη χρήση σαρωτών και αναγνωστών, καθώς εξαλείφουν την πιθανότητα για ανθρώπινο σφάλμα.

Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις διαδικασίες εκκένωσης, τις εξόδους έκτακτης ανάγκης, τις ενέργειες του προσωπικού και τη θέση του εξοπλισμού ασφαλείας. Αυτό το σχέδιο πρέπει να επανεξετάζεται και να ελέγχεται συχνά. Ένα υγιές σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης είναι το κλειδί για κάθε επιχείρηση.

CCTV: Οι κάμερες CCTV είναι ένας από τους απαραίτητους τρόπους για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας οποιουδήποτε χώρου. Μπορούν να προσαρμοστούν για να ταιριάζουν στις εγκαταστάσεις σας και να παρακολουθούνται είτε επί τόπου, είτε εξ αποστάσεως. Εκτός από την αντιμετώπιση του κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, είναι και ζωτικής σημασίας για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Έλεγχος πρόσβασης: Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης επιτρέπει και περιορίζει αντίστοιχα την πρόσβαση στις αποθήκες σας. Μπορείτε να ενσωματώσετε ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για σαφώς πιο βελτιωμένη ασφάλεια. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης είναι πολύ ανώτερος σε απόδοση από το χειροκίνητο σύστημα κλειδώματος και τη διαχείριση φυσικών κλειδιών.

Δοκιμές: Όλα τα συστήματα και οι διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται συχνά. Αυτό θα επισημάνει πιθανά τρωτά σημεία στην ασφάλειά σας. Συνιστάται τα συστήματα συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης και CCTV να ελέγχονται εβδομαδιαίως.

Προσωπικό ασφαλείας: Οι συχνές – σε τυχαία διαδρομή – περιπολίες είναι ένας πολύ καλός τρόπος προστασίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Οι περιπολίες πρέπει να πραγματοποιούνται εντός και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι Security Guards εκπαιδεύονται για να αναζητούν σημάδια ύποπτης δραστηριότητας και να ανταποκρίνονται ανάλογα. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό οπτικό αποτρεπτικό για επίδοξους εγκληματίες.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@unitedsecurity.gr ή καλώντας στο 210 4100490.