Ένας καλός security guard κάνει όλη τη διαφορά.

Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τη σωστή εκτέλεση των όσων διδάχτηκε, ένας security guard μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση δυσάρεστων γεγονότων σε πολλές καταστάσεις. Πρόκειται για ένα επάγγελμα ταραχώδες, αλλά ταυτόχρονα συναρπαστικό.

Ένας security guard πρέπει να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με σοβαρότητα και συνέπεια. Τα καθήκοντα αυτά κυμαίνονται από το να είναι απλά παρών μέχρι τη διατήρηση της τάξης και την αντίδραση σε επιθέσεις και ληστείες. Πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα καθήκοντα και να αντιμετωπίζει το καθένα με τη δέουσα προσοχή.

Μερικές από τις κύριες ευθύνες των security guards είναι:

Να είναι ορατοί

Ένα σημαντικό καθήκον του security guard είναι να είναι ορατός. Η παρουσία μιας επιτακτικής προσωπικότητας μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους σε τάξη και να αποτρέψει κάποιον που θα μπορούσε να επιχειρήσει κάτι παράνομο ή ακατάλληλο.

Ένας καλός security guard πρέπει να είναι ταυτόχρονα εμφανής και διακριτικός. Η τοποθέτηση είναι σημαντική σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας.

Να είναι πάντα σε εγρήγορση

Ένας security guard πρέπει πάντα να γνωρίζει καλά το τι συμβαίνει γύρω του. Απαιτείται διαρκής παρατήρηση των ατόμων γύρω του, αλλά και πλήρης επαγρύπνηση όλων των αισθήσεων. Πρέπει να είναι σε θέση π.χ. να μυρίσει καύση ή χημική διαρροή και την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται, προκειμένου να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές.

Να παρατηρούν και να αναφέρουν

Η παρατήρηση και η αναφορά είναι δύο από τις μεγαλύτερες ευθύνες των security guards. Η σαφής ανάμνηση και αφήγηση των γεγονότων επιτρέπει στις αρχές να ανταποκριθούν στο συμβάν.

Να δρουν άμεσα

Η παραμονή σε εγρήγορση επιτρέπει την άμεση αντίδραση και διενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα διάφορες καταστάσεις, ελαχιστοποιώντας έτσι τυχόν περαιτέρω ζημιές.

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να αναφερθεί είναι το επίπεδο φυσικής κατάστασης των security guards. Εάν η φυσική τους κατάσταση δεν είναι καλή ή υπάρχουν τραυματισμοί που τους εμποδίζουν να κινηθούν γρήγορα, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, από ληστείες μέχρι βιαιοπραγίες.

Διατήρηση της τάξης

Συχνά, ένας security guard είναι παρών σε μεγάλες συγκεντρώσεις (π.χ. πολιτιστικές συγκεντρώσεις ή αθλητικοί αγώνες). Σε ασταθείς καταστάσεις όπως αυτές, είναι καθήκον του security guard να διατηρεί την τάξη.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παρουσία ενός security guard θα βοηθήσει στην πρόληψη, αλλά εάν προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να καταστείλει μια απείθαρχη συγκέντρωση με καλές κοινωνικές δεξιότητες ή φυσικές ικανότητες.

Η διατήρηση της τάξης δεν είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται, ειδικά με μεγάλα και θυμωμένα πλήθη, αλλά το να έχεις την ικανότητα να επιτύχεις την καταστολή μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή καταστροφών μεγάλης κλίμακας.

Παροχή βοήθειας στους επισκέπτες

Πολλές φορές, ένας security guard τοποθετείται σε ένα κτίριο γραφείων. Αυτό συνεπάγεται την παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες, σχετικά με την τοποθεσία σημαντικών ανθρώπων. Η καλή μνήμη επιτρέπει την ανάκληση αυτών των πληροφοριών με ακρίβεια.

Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να ξεχνούν τις άλλες ευθύνες τους, όπως να αναγνωρίζουν πιθανές απειλές και να κρατάνε τους επικίνδυνους ανθρώπους σε απόσταση.

Συμμόρφωση με τις πολιτικές

Οι security guards πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που τους δίνονται από τον εργοδότη τους σχετικά με το χώρο που τους έχει ανατεθεί να προστατεύσουν.

Ο έλγχος πρόσβασης σε απαγορευμένες περιοχές, η απαγόρευση φωτογραφίας και η επαλήθευση ραντεβού είναι κάποια τα καθήκοντα που ανατίθενται στους security guards.

Γνώση των προφυλάξεων ασφαλείας

Η παροχή συμβουλών στους ανθρώπους σχετικά με τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας είναι ευθύνη που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά. Μέσα από την εμπειρία του, ο security guard έχει την αντίληψη για το πώς να διαχειριστεί τις αυτές τις προφυλάξεις για το μετριασμό των σωματικών και υλικών βλαβών.

Κλήση για βοήθεια

Ένας security guard πρέπει να γνωρίζει πότε πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές, καθώς δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να διαχειριστεί μια κλιμακούμενη κατάσταση.

Εάν προκύψει σοβαρός τραυματισμός, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τα επείγοντα περιστατικά των ιατρικών υπηρεσιών. Η ταχεία κλήση των κατάλληλων αρχών είναι το καλύτερο μέτρο για την αντιμετώπιση μιας επικίνδυνης κατάστασης και στο τέλος μπορεί να σώσει ζωές.

Τα καθήκοντα των security guards όταν γίνονται σωστά σώζουν ζωές

Οι καλοί security guards πρέπει να εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα με ιδιαίτερο ζήλο. Καμία ευθύνη δεν πρέπει να παραβλέπεται, ακόμη και η φαινομενικά πιο απλή. Όσα προαναφέρθηκαν είναι μερικά από τα κύρια καθήκοντα των security guards, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Στη UNITED SECURITY φροντίζουμε για τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των security guards μας και δίνουμε έμφαση στη συνέπεια και την επαγρύπνηση όλου του προσωπικού μας.