Οι αποτελεσματικοί security guards διαθέτουν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων που τους βοηθά να διαπρέψουν στην καριέρα τους και να διασφαλίσουν ότι η περιουσία που προστατεύουν παραμένει ασφαλής. Παραθέτουμε τις έξι κορυφαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες ασφαλείας εάν θέλουν να ξεχωρίσουν και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Να είναι σε εγρήγορση

Η δουλειά ενός security guard αφορά κυρίως στην παραμονή σε εγρήγορση κατά τις ώρες υπηρεσίας του. Ένα άτομο που δεν παραμένει σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του, είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνει καλός επαγγελματίας ασφαλείας. Υπάρχουν πιθανότητες να διαπράξει λάθη που μπορεί να αποδειχθούν δαπανηρά για την εταιρεία ασφαλείας και την επιχείρηση του πελάτη.

Να είναι ειλικρινής

Ο επαγγελματίας ασφαλείας σας πρέπει να είναι ειλικρινής καθώς θα έχει πρόσβαση σε μερικούς από τους σημαντικότερους τομείς της εταιρείας.

Η ειλικρίνεια είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο για τους security guards. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, θα υπάρξουν πολλά περιστατικά που θα δοκιμάσουν την ειλικρίνειά τους. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στις οποίες οι security guards θα πρέπει να αποδείξουν την πίστη και την εντιμότητά τους απέναντι στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που τους έχει ανατεθεί να προστατεύσουν.

Σωματικά υγιής

Η φυσική κατάσταση είναι επίσης κάτι που δεν μπορείτε να αντιπαρέλθετε εάν επιθυμείτε να γίνετε καλός αξιωματικός ασφαλείας. Ένας security guard πρέπει να αντιμετωπίσει, να κυνηγήσει, ακόμη και να ακινητοποιήσει τους επίδοξους εγκληματίες για να αποφύγει βλάβες σε ανθρώπους και περιουσίες. Αυτό απαιτεί φυσική δύναμη και αντοχή.

Επικοινωνιακός

Ένας καλός security guard είναι πάντοτε σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να ενημερώνει τις αρχές άμεσα. Οι σαφείς και πρακτικές δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πιθανά εγκλήματα.

Ένα καθυστερημένο ή ασαφές μήνυμα δεν θα επιτρέψει σε όσους πρέπει να κατανοήσουν την κατάσταση να ενεργήσουν αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία είναι μια ζωτικής σημασίας ικανότητα για έναν security guard προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες παραλείψεων ασφαλείας και να εξασφαλίσει έγκαιρες ενέργειες για τον μετριασμό, την αποφυγή και την αντιμετώπιση εγκληματικών περιστατικών.

Εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη

Οι security guards αλληλοεπιδρούν άμεσα με το κοινό και τους πελάτες μιας επιχείρησης και έτσι φροντίζουν για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Πρέπει λοιπόν να είναι σεβαστοί, υπομονετικοί και συνεργάσιμοι με τους πελάτες της επιχείρησης για να διατηρήσουν μια θετική σχέση μεταξύ τους.

Οι security guards πρέπει να είναι ευχάριστοι όταν οι πελάτες ζητούν πληροφορίες για την τοποθεσία, τη διαθεσιμότητα ορισμένων εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν δεν μπορούν να τους βοηθήσουν άμεσα, η παραπομπή τους στο κατάλληλο άτομο θα είναι το επόμενο καλύτερο πράγμα για να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των πελατών.

Μέλος ομάδας ή/και αρχηγός

Οι security guards πρέπει να έχουν την ικανότητα να ενεργούν μόνοι τους και να αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επίσης να είναι εξαιρετικοί ηγέτες ομάδων. Οι επαγγελματίες ασφαλείας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και τις δύο αυτές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ίσως χρειαστεί να αλλάξουν από ομαδικός παίκτης σε ηγέτης εντελώς ξαφνικά σε ορισμένες επείγουσες καταστάσεις. Η ικανότητα του να ηγηθείς σε μια ομάδα όταν χρειάζεται και να πάρεις πρωτοβουλίες όταν υπάρξει ανάγκη, είναι ζωτικής σημασίας.

Η UNITED SECURITY είναι η πιο επαγγελματική, αξιόπιστη και ειλικρινής εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφαλείας για τις επαγγελματικές και οικιακές σας εγκαταστάσεις. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε κλικ εδώ.