ναυτιλιακή ασφάλεια

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον πλανήτη και η διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων στη θάλασσα με ασφάλεια απαιτεί αποφασιστική προσπάθεια. Η εφαρμογή της ασφάλειας στη θάλασσα απαιτεί γνώση και επαγρύπνηση και είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ομαλής ροής του διεθνούς εμπορίου.

Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι ένας εξειδικευμένος τομέας και οι υπεύθυνοι ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές για να υπερασπίζουν το πλοίο από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Αυτές οι απειλές εμφανίζονται σε διάφορες μορφές και η καθεμία απαιτεί διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης. Οι κίνδυνοι ασφαλείας δεν είναι πάντοτε κακόβουλοι, αλλά η διατήρηση της ασφάλειας των πλοίων αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα.

Τι σημαίνει «ασφάλεια στη θάλασσα»;

Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι ο γενικός όρος για την προστασία των πλοίων και των λιμένων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Οι απειλές από τους οποίες τα πλοία και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρειάζονται προστασία περιλαμβάνουν την τρομοκρατία, την πειρατεία, τη ληστεία και την παράνομη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων.

Μέσω τους εποπτείας, της επιθεώρησης και των προληπτικών διαδικασιών, η θαλάσσια βιομηχανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει τους απειλές για την ασφάλεια στη θάλασσα, τόσο τους κακόβουλες όσο και τις τυχαίες. Και καθώς η βιομηχανία εξελίσσεται και μεγαλώνει, η επαγρύπνηση, η επιβολή κανόνων και η κατάρτιση θα πρέπει να συμβαδίζουν με την τεχνολογία και τα αυξημένα ενδεχόμενα εμφάνισης απειλών.

Έχει πλέον δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του θαλάσσιου τομέα από την τρομοκρατία και τις παρόμοιες επιθέσεις, τόσο στο λιμάνι όσο και στη θάλασσα. Αρκετοί κρατικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν σχηματιστεί για να βοηθήσουν στον καθορισμό προτύπων για τη βελτίωση τους ασφάλειας στη θάλασσα.

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο η αρμοδιότητα των αξιωματικών ασφάλειας των πλοίων, αλλά και δουλειά του πληρώματος στο σύνολό του, γι’ αυτό είναι άκρως σημαντικό για τις εταιρείες να εκπαιδεύουν το προσωπικό (στεριάς και θαλάσσης), ώστε τα πλοία τους να έχουν περισσότερες πιθανότητες να σταματήσουν την όποια απειλή έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Πιθανοί τύποι κινδύνων

Κλοπή

Κατά τη μεταφορά πολύτιμων αγαθών, γίνονται μερικές φορές προσπάθειες για κλοπή αυτών των αγαθών από τα πλοία. Οι αξιωματικοί ασφαλείας πρέπει να είναι προσεκτικοί για αυτόν τον λόγο τόσο στο λιμάνι όσο και εν πλω, για να διασφαλίσουν ότι το πολύτιμο και ευαίσθητο φορτίο παραμένει άθικτο και ασφαλές.

Καταπάτηση

Οι αξιωματικοί ασφαλείας πρέπει να βεβαιωθούν ότι όταν το πλοίο τους βρίσκεται στο λιμάνι, κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν παραβιάζει το φορτίο ή τον ευαίσθητο εξοπλισμό. Ακόμα κι αν τα εξουσιοδοτημένα μέλη του πληρώματος εκτελούν σωστά τις εργασίες του πλοίου, ένας καταπατητής μπορεί να παραβιάσει το φορτίο ή κάποιον ευαίσθητο εξοπλισμό, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες στη θάλασσα.

Τα μέτρα ασφαλείας μεγάλης κλίμακας αφορούν σε πράγματα που μπορούν να συμβούν σε διεθνή κλίμακα, συνήθως ως αποτέλεσμα πιο κακόβουλων επιχειρήσεων από τα μεμονωμένα εγκλήματα, όπως η τρομοκρατία, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, το λαθρεμπόριο και η εμπορία ανθρώπων.

Τρομοκρατικές απειλές

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αυξήσει το εύρος των πιθανοτήτων εμφάνισης τρομοκρατών. Οι εγκληματίες μερικές φορές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν θαλάσσια κανάλια μεταφοράς για τη μεταφορά επικίνδυνων όπλων και υλικών.

Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τρόπους μεταφοράς επειδή μπορούν να μετακινήσουν αγαθά και ανθρώπους για να προωθήσουν τον σκοπό τους και η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πρωταρχικός στόχος. Χρησιμοποιούν τη ναυτιλία στην προσπάθειά τους να βλάψουν την παγκόσμια πολιτική και οικονομική ασφάλεια. Οι αξιωματικοί ασφαλείας πρέπει να είναι προσεκτικοί και να γνωρίζουν τις οδούς που πιθανόν θα χρησιμοποιήσουν οι τρομοκράτες για να επιτεθούν.

Πειρατεία

Οι σημερινοί πειρατές και εγκληματίες είναι συνήθως καλά οργανωμένοι και εξοπλισμένοι με προηγμένα μέσα επικοινωνίας και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η κατάλληλη εκπαίδευση και η εμπειρία στη ναυτική ασφάλεια μπορεί να βοηθήσει τα μέλη του πληρώματος να προετοιμαστούν και να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια μια επίθεση πειρατείας.

Ιδιωτικές εταιρείες παροχής επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Οι ναυτιλιακές εταιρείες που διαθέτουν είτε ιδιόκτητο, είτε υπό διαχείριση στόλο, αλλά και τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη μιας ναυτιλιακής μεταφοράς (π.χ. ναυλωτές), μπορούν να απευθυνθούν σ’ έναν πάροχο υπηρεσιών ναυτιλιακής ασφάλειας όπως η UNITUS MARITIME SOLUTIONS. Το ίδιο ισχύει και κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς λιμένων ή εταιρείες με off-shore δραστηριότητες (oil & gas).

Η UMS (θυγατρική εταιρεία της UNITED SECURITY) είναι μια ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη θάλασσα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αποστολή της είναι να προστατεύσει ζωές και ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία από όλες τις απειλές που υπάρχουν στον σημερινό κόσμο, τόσο σε θαλάσσιο όσο και σε παράκτιο επίπεδο.

Οι operatives της Unitus Maritime Solutions προσλαμβάνονται, εκπαιδεύονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα Πρότυπα που ισχύουν στη Βιομηχανία Υπηρεσιών Ναυτικής Ασφάλειας.

Πρόκειται για πολύ έμπειρους πρώην Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού ή του Στρατού, οι οποίοι διατηρούν υψηλό επίπεδο Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων, Ηθικού και Αφιέρωσης στο Πεδίο Εκτέλεσης των Επιχειρήσεων. Συμμορφώνονται με τις Λειτουργικές Εντολές που παρέχονται από τον Διαχειριστή Επιχειρήσεων της UMS.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@unitusmaritime.com.