Μελέτες φυσικής ασφάλειας

Μελέτες φυσικής ασφάλειας και ζητήματα που μπορούν να αποκαλύψουν

Μέχρι τώρα, θα πρέπει ήδη να γνωρίζετε ότι η ασφάλεια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο σύγχρονο γραφείο, στη σύγχρονη βιομηχανία ή στο σύγχρονο κατάστημα. Αυτό ισχύει από μικροσκοπικές νεοσύστατες εταιρείες έως μεγάλους οργανισμούς. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον εισβολέων, φυσικών καταστροφών και οποιωνδήποτε άλλων διαταραχών που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επιχείρησή σας. Πιθανότατα να αναρωτιέστε πώς ακριβώς, να βεβαιωθείτε ότι η πολιτική ασφαλείας σας είναι αποτελεσματική. Η απάντηση: Διεξαγωγή μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη φυσική επιθεώρηση και αξιολόγηση αφενός των συστημάτων ασφαλείας σε ολόκληρη την εγκατάστασή σας και αφετέρου των διαδικασιών φύλαξης και προστασίας. Αυτό γίνεται τόσο σε ατομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, δίνοντάς σας τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λάβετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασής σας. Γενικά, η εκτίμηση κινδύνου φυσικής ασφάλειας είναι η συνδυασμένη διαδικασία τόσο της εξάσκησης ενός εντατικού ελέγχου όσο και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων που προέρχονται από αυτόν.

Κατανόηση των ελέγχων φυσικής ασφάλειας‍

Η φυσική ασφάλεια, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι το υλικό, η τεχνολογία και οι πρακτικές που προστατεύουν τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία σας. Ο έλεγχος αυτών των συστημάτων σημαίνει πλήρη εξέταση κάθε μέρους του ευρύτερου συστήματος. Είναι μια καλά καθορισμένη και κρίσιμη διαδικασία που πολλές φορές υιοθετείται και για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πολλών ρυθμιστικών φορέων και οργανισμών τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών πιστοποίησης ή/και των κυβερνητικών οργανισμών. Όλα τα είδη συστημάτων φυσικής ασφάλειας που έχουν εγκατασταθεί, καθώς και οι διαδιακασίες που τηρούνται, εξετάζονται σε βάθος κατά τη διεξαγωγή αξιολόγησης φυσικής ασφάλειας.

Υπάρχουν πολλά είδη απειλών και ευπαθειών φυσικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών, όπως π.χ. από πυρκαγιά και των ανθρώπινων παρεμβάσεων, όπως π.χ. διάρρηξη. Διακινδυνεύοντας αυτά, η επιχείρησή σας είναι ευάλωτη και εκτεθιμένη σε μεγάλες απώλειες. Οι πιο κοινές απειλές είναι οι επιθέσεις μέσω του ασύρματου δικτύου σας και οι φυσικές εισβολές. Η παραβίαση λογισμικού και άλλων πόρων με δυνατότητα διαδικτύου είναι πολύ πιο εύκολη εάν ένας εισβολέας είναι σε θέση να εισέλθει φυσικά στην εγκατάστασή σας, σε αντίθεση με αυτόν που λειτουργεί πολύ μακριά. Εξαιτίας αυτού, το σύστημα φυσικής ασφάλειας στο χώρο σας πρέπει να είναι ενεργό, αποτελεσματικό και σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή συχνών ελέγχων φυσικής ασφάλειας.

Εύρεση ζητημάτων ασφαλείας‍

Οι έλεγχοι φυσικής ασφάλειας μπορούν να αποκαλύψουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημά ή τις διαδικασίες σας. Ένα στιβαρό σύστημα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς ελέγχους ασφαλείας, όπως ανθρώπινες φρουρές, φυσικές κλειδαριές, έξυπνες κλειδαριές, φράκτες, ένα σύστημα CCTV, κατάλληλο φωτισμό και συναγερμούς, κ.α. Η διενέργεια ελέγχου φυσικής ασφάλειας σας δείχνει ακριβώς ποια είναι τα κενά ασφαλείας στην εγκατάστασή σας, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσετε σε περισσότερο εξοπλισμό ή καλύτερες και αποτελεσματικότερες επιχειρησιακές πρακτικές.

Τα επιχειρησιακά ζητήματα μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, αλλά όλα έχουν να κάνουν με τα άτομα που διαχειρίζονται το σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Τα χαμηλά επίπεδα προφύλαξης και η φροντίδα για τα πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία, όπως φορητοί υπολογιστές, έπιπλα, εξοπλισμός γραφείου, μπορούν να οδηγήσουν σε εύκολη κλοπή. Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό ασφαλείας θα πορέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να γνωρίζουν την υπάρχουσα πολιτική και τις διαδικασίες ασφάλειας, με αποτέλεσμα τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Οι υπάλληλοί σας πρέπει να μην ξεχνούν να φορούν συνεχώς την ταυτότητα εισόδου τους (badge/tag), καθώς υπάρχει κίνδυνος κλοπής της από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες που προτάθηκαν από προηγούμενο έλεγχο, ώστε να μην αφήνει “κενά” στο σύστημα.

Οι επισκέπτες, επίσης, μπορεί να αποδειχθούν πρόβλημα. Πολλοί επισκέπτες και εξωτερικοί συνεργάτες δεν φορούν συνεχώς τα σήματα πρόσβασης που τους έχουν δοθεί, με αποτέλεσμα το σύστημα να λειτουργεί ακατάλληλα. Ο κακός έλεγχος των επισκεπτών που εισέρχονται στο χώρο σας είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται συχνά στους ελέγχους ασφαλείας. Πολλοί υπάλληλοι είτε συνοδεύουν τους καλεσμένους τους είτε δεν κάνουν τις κατάλληλες καταχωρίσεις στα μητρώα επισκεπτών.

Άλλα προβλήματα προέρχονται από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε στα συστήματα ασφαλείας σας. Η έλλειψη ασφάλειας κατά το χειρισμό και τη μεταφορά εγγράφων και αρχείων εντός της εταιρείας ή εκτός (μέσω του Διαδικτύου) είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις. Η ακατάλληλη ή ελλειπής παρακολούθηση του συστήματός σας από μη εκπαιδευμένους φύλακες είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Οι τακτικές δοκιμές, συντήρηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού ασφαλείας σε όλα τα σημεία πρέπει να πραγματοποιούνται συχνά όπως ορίζεται στην πολιτική σας. Ο ανεπαρκής φωτισμός εντός και εκτός του κτιρίου, ο χώρος στάθμευσης και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να οδηγήσουν σε ευκολότερη διάρρηξη και κλοπή. Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολής, τα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και τα συστήματα παρακολούθησης CCTV, μεταξύ άλλων, συχνά δεν ελέγχονται σωστά, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην λειτουργούν χωρίς κανείς να το παρατηρήσει.

Χωρίς μια ολοκληρωμένη πολιτική αξιολόγησης φυσικής ασφάλειας, είναι σχεδόν αδύνατο να διαχειριστείτε τις επιχειρήσεις σας χωρίς να αντιμετωπίζετε υψηλά επίπεδα κινδύνου. Προκειμένου οι υπάλληλοι και οι πελάτες σας να σας εμπιστεύονται με τα δεδομένα τους, αξίζει τον κόπο να ελέγξετε κάθε πτυχή του φυσικού σας σχεδίου και της ασφάλειας IT, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές.