O COVID-19 επηρεάζει σχεδόν κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί υπηρεσίες ασφαλείας. Εκτός από την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας τους, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους ασφαλείας σε καθημερινή βάση.

Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται συνεχώς σε ολόκληρη τη χώρα, όλοι αναμένουν μείωση της εξάπλωσης του ιού. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις πιθανότατα θα συνεχιστεί πολύ πέρα ​​από αυτό. Οι ξαφνικές αυξήσεις της ανεργίας και οι επιπτώσεις στην οικονομία θα δημιουργήσουν αρκετές αναταραχές, ακόμη και όταν η κίνηση στην αγορά και οι θέσεις εργασίας αρχίζουν να αυξάνονται ξανά. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ιστορικά οδηγήσει σε αυξημένη πολιτική αναταραχή που τροφοδοτεί μια ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για υπηρεσίες φύλαξης.

Το πώς ο κλάδος της ασφάλειας θα ανταποκριθεί στην πρόκληση του σήμερα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του μέλλοντος.

Στη UNITED SECURITY έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα:

Ως εταιρεία έχουμε αφενός συμμορφωθεί πλήρως με τα εξαγγελθέντα μέτρα. Φυσικά, οι security guards της εταιρείας μας πρέπει να βρίσκονται δια ζώσης και δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό καθεστώς τηλε-εργασίας. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, η ασφάλεια είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να διατηρήσουν τα άτομα και τα περιουσιακά τους στοιχεία ασφαλή. Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι security guards μας πηγαίνουν στον τόπο εργασίας τους απόλυτα υγιείς. Όλοι μας οι εργαζόμενοι τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ελληνικής Κυβέρνησης για σωστή υγιεινή και ασκούν την κατάλληλη κοινωνική απόσταση. Εν τω μεταξύ, έχουμε φροντίσει ώστε οι back-end διαδικασίες μας να λειτουργούν απρόσκοπτα εξ αποστάσεως.

Πόσο έχουν αλλάξει οι ανάγκες των πελατών σε ότι αφορά την ασφάλεια ;

Οι πελάτες σε βασικές δραστηριότητες, όπως νοσοκομεία ή super markets, έχουν πολλά να διαχειριστούν αυτή την περίοδο. Προσπαθούν να εξισορροπήσουν την υψηλότερη ζήτηση με το δυνητικό προσωπικό και τις ελλείψεις προσφοράς. Κυριότερα, έχουν ένα επιπλέον βάρος για να εφαρμόσουν νέες πολιτικές κοινωνικής απόστασης για να διατηρήσουν τους πελάτες και το προσωπικό τους ασφαλείς. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διαταραχών λόγω απόγνωσης και άγχους.

Οι security guards είναι συχνά το πρώτο άτομο που συναντούν οι πελάτες σε μια τοποθεσία, οι οποίοι πλέον αποτελούν βασικό πυλώνα στην επιβολή αυτών των νέων πολιτικών και πρακτικών. Φυσικά, η παρουσία τους είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ξεσπάσει κάποια αναταραχή.

Σε ότι αφορά τις εταιρείες που εργάζονται εξ αποστάσεως ή έχουν κλείσει προσωρινά, υπάρχει σαφώς αυξημένος κίνδυνος βανδαλισμού και κλοπής ή ανάγκη ελέγχου πρόσβασης. Οι security guards και τα συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης τους παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια.

Τι γίνεται με το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης ;

Σίγουρα, οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά μπορεί να ανησυχούν για τις ταμειακές ροές και να βρίσκονται σε διαδικασία αξιοποίησης ταμειακών αποθεμάτων. Ωστόσο, για πολλές επιχειρήσεις, είναι άκρως σημαντικό να βασιστούν στις υπηρεσίες φύλαξης για να προστατεύσουν την επιχείρηση, τους ανθρώπους και τα περιουσιακά στοιχεία τους, προκειμένου το αποτέλεσμα της διάβασης αυτής της δύσκολης περιόδου να έχει τη χαμηλότερη δυνατή φθορά σε όλα τα επίπεδα.

Πως θα μεγιστοποιήσει μια εταιρεία τα οφέλη από τις υπηρεσίες φύλαξης, τώρα και στο μέλλον ;

Πρώτα απ’ όλα, βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες φύλαξής σας είναι πραγματικά επέκταση της ομάδας σας. Οι υπηρεσίες φύλαξης δεν πρέπει να έχουν την προσέγγιση ενός ξεχωριστού μεγέθους. Οι security guards πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να εφαρμόζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας και να είναι έτοιμοι να τις προσαρμόσουν καθώς αλλάζουν οι ανάγκες και οι λειτουργίες σας.

Εμείς, στη UNITED SECURITY, διαθέτουμε πολιτικές και συστήματα με τα οποία μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ισορροπήσετε το χρόνο, το κόστος, το προσωπικό και τις νέες σας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις φύλαξης και πολλά σημεία επαφής ασφαλείας, όχι μόνο security guards. Αυτή την περίοδο, οι εταιρείες που ενδεχομένως εργάζονται εξ αποστάσεως και μπορεί να βασίζονταν μόνο σε φύλαξη στο παρελθόν, θα ήταν καλό να έχουν και απομακρυσμένη παρακολούθηση ή άλλες λύσεις που θα καλύψουν πολλαπλά σενάρια.