Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της United Security ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη
καταλληλότητά της και επιδιώκεται να είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.