Προστασία V.I.P.
από την United Security

Η εταιρεία security United Security διαθέτει έμπειρο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για να παρέχει προστασία σε υψηλά πρόσωπα V.I.P., είτε αυτά ανήκουν στον καλλιτεχνικό είτε στον επιχειρηματικό χώρο.