ασφάλεια στο εργοτάξιο

Ένα εργοτάξιο είναι συνήθως μια μεγάλη έκταση που πρέπει να παρακολουθείται ενδελεχώς, καθώς κάθε πιθανό λάθος μπορεί να συμβεί. Μπορεί να έχουν ληφθεί όλα τα προγραμματισμένα μέτρα ασφαλείας, αλλά μερικές φορές λόγω αμέλειας ή κακής συμπεριφοράς κάποιου είναι πιθανό να συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποια ζημιά στις εγκαταστάσεις.

Επίσης, σε ένα εργοτάξιο φυλάσσεται πολύ υλικό και υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες κλοπής λόγω της εύκολης πρόσβασης των εισβολέων.

Οι security guards είναι σε θέση να αποτρέψουν όλα τα παραπάνω. Παραθέτουμε πέντε λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η λήψη υπηρεσιών ασφαλείας στα εργοτάξια:

Κλοπή

Η κλοπή σε ένα εργοτάξιο μπορεί να προκαλέσει υψηλότερο κόστος στον προϋπολογισμό του κτιριακού έργου. Ένα οικοδομικό έργο χρειάζεται πολλά υλικά για να ολοκληρωθεί. Τα υλικά είναι πολύτιμα και μπορούν να μεταπωληθούν στην αγορά. Οποιοδήποτε υλικό που παραμένει απαρατήρητο μπορεί να κλαπεί από κάποιον. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας και η παρουσία security guards.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοτάξια είναι ζωτικής σημασίας. Οι εργαζόμενοι μπορεί να δουλεύουν με πλήρη μέτρα ασφαλείας, αλλά μερικές φορές λόγω αμέλειας ή κακών καιρικών συνθηκών μπορεί να συμβούν ατυχήματα. Ακόμα και όταν οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο εισέρχεται στο εργοτάξιο, αυξάνεται ο κίνδυνος για τυχόν ανεπιθύμητα προβλήματα. Οι security guards φροντίζουν να επιτρέπουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα στο χώρο. Επίσης, στους security guards μπορεί να ανατεθεί το έργο της διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι φορούν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

Βανδαλισμός

Ο βανδαλισμός είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που πραγματοποιούνται στα οικοδομικά έργα. Κάποιοι επιτήδειοι μπορούν να βανδαλίσουν την περιουσία σας για διασκέδαση ή απλώς για να καθυστερήσουν τις εργασίες σας. Τέτοιες καταστάσεις βαρύνουν τον ιδιοκτήτη με περαιτέρω δαπάνες για επισκευές. Οι security guards δεν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτό, καθώς είναι εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιους ανθρώπους.

Ιδιοκτήτες και εργολάβοι

Η κλοπή μπορεί να οδηγήσει σε ρίξη των σχέσεων σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και εργολάβου. Οποιαδήποτε κλοπή στο εργοτάξιο θα οδηγήσει στο σημείο τριβής του ποιος θα πληρώσει για το ποσό της εκ νέου αγοράς του κλεμμένου υλικού. Τότε τίθεται το ερώτημα του ποιος θα πληρώσει για τους security guards. Για να αποτρέψετε τέτοια σενάρια, θα πρέπει να ορίσετε τον πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας στην αρχή του έργου.

Εισβολείς

Οι security guards θα κρατήσουν τους εισβολείς μακριά από το εργοτάξιό σας. Οι καταπατητές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όπως βανδαλισμό ή κλοπή. Η παρουσία των security guards θα αποτρέψει τέτοιες καταστάσεις.

Πολλοί κατασκευαστές περιμένουν να συμβεί μια κλοπή ή κάποιο άλλο γεγονός και στη συνέχεια προσλαμβάνουν security guards για να διασφαλίσουν τον χώρο. Μια τέτοια αμέλεια θα σας κοστίσει πολλά χρήματα. Είναι σαφώς προτιμότερο να συνεργαστείτε εξαρχής με ένα πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας για να μην αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.