Η εκπαίδευση των Security Guards

Τι είναι αυτό που κάνει έναν Security Guard αποτελεσματικό; Ποιες δεξιότητες και χαρακτηριστικά ενσωματώνει κάποιος στον οποίο θα θέλατε να εμπιστευτείτε τη ζωή σας, την οικογένειά σας, την περιουσία ή την επιχείρησή σας; Ο πολύς κόσμος αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που αφορούν στη δημιουργία ενός αληθινού επαγγελματία Security Guard από μία -ενδεχομένως- εκφοβιστική εμφάνιση. Υπάρχουν σίγουρα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία από τα ελάχιστα που απαιτούνται για την άδεια.

 

Κοινωνικές δεξιότητες

Ένας φύλακας πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με όλους τους τύπους πελατών και να συνεργάζεται τόσο με το προσωπικό του πελάτη, όσο και με άλλους επαγγελματίες ασφαλείας. Μια απαραίτητη λοιπόν δεξιότητα για τον επιτυχημένο Security Guard είναι η ικανότητα να επικοινωνεί, να συνδέεται, να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους.

Κριτική σκέψη / Λήψη αποφάσεων

Ένας επαγγελματίας φύλακας εξετάζει, προβλέπει και σχεδιάζει ενέργειες για κάθε πιθανό σενάριο. Σε καταστάσεις κρίσεων μπορεί γρήγορα και ψύχραιμα να σκεφτεί και να αποφασίσει την κατάλληλη πορεία δράσης.

Δεξιότητες παρατήρησης (επίγνωση κατάστασης)

Ένας Security Guard πρέπει να γνωρίζει καλά το περιβάλλον του και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί αυτό που βλέπει, προκειμένου να αποφασίζει για την αποτελεσματικότερη πορεία δράσης, κατά προτίμηση πριν λάβει χώρα ένα αρνητικό συμβάν. Ενώ αυτή η ικανότητα βελτιώνεται μέσω της εμπειρίας, η βασική γνώση μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει από μια τάξη χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων, βίντεο από προηγούμενα συμβάντα και εκπαίδευση με υποθετικά σενάρια.

Γνώση του νόμου

Ένας φύλακας πρέπει να έχει πλήρη γνώση και κατανόηση του τι επιτρέπεται από το νόμο, ιδίως σε ότι αφορά την πιθανή χρήση βίας για την καταστολή ταραχών.

Φυσική κατάσταση

Η φυσική κατάσταση δεν είναι μόνο απαραίτητη για τη διατήρηση της επαγγελματικής εικόνας ενός φύλακα ασφαλείας, αλλά και για να είναι σε θέση να αντέχει χωρίς ύπνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να διαχειρίζεται το άγχος και να είναι σε θέση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά ανθρώπους και περιουσίες σε περίπτωση ανάγκης.

Δεξιότητες αυτοάμυνας

Η εκπαίδευση αυτοάμυνας πρέπει να είναι συνεχής για οποιονδήποτε στον κλάδο προστασίας και ασφάλειας. Ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιέχει τεχνικές για τον έλεγχο ή την εξουδετέρωση ενός επιτιθέμενου, με διαρκή εξάσκηση.

Εμπειρία υπό πίεση και στρες

Η εκπαίδευση σε πιθανά σενάρια, χωρίς το στρες της πραγματικής κρίσης, είναι συνήθως αναποτελεσματική. Η πρώτη φορά που ένας Security Guard αντιμετωπίζει μια αγχωτική κατάσταση δεν πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής επιχείρησης. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης υποβάλλει τον εκπαιδευόμενο σε αγχωτικά σενάρια πραγματικού κόσμου σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Υπάρχουν πολλές ακόμη χρήσιμες δεξιότητες και χαρακτηριστικά για τους επαγγελματίες της ασφάλειας. Όλα τα παραπάνω είναι τα απολύτως απαραίτητα. Όταν το άγχος και ο φόβος μπαίνουν στο παιχνίδι, ένας φύλακας θα κάνει ότι είναι εκπαιδευμένος να κάνει. Εάν αυτή η εκπαίδευση απουσιάζει, θα γίνουν δαπανηρά λάθη και αυτό δεν είναι αποδεκτό.

Στη UNITED SECURITY δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των Security Guards της εταιρείας μας ελέγχεται με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και επαναξιολογείται διαρκώς.