αξιολόγηση πλάνου ασφαλείας

Πολλά πλάνα ασφαλείας έχουν απλώς «συναρμολογηθεί» με την πάροδο του χρόνου, με νέες διαδικασίες που συχνά προστίθενται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ασφαλείας που έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο υπεύθυνος ασφαλείας έχει κληρονομήσει ένα πλάνο ασφαλείας που σχεδιάστηκε από τον προκάτοχό του και μπορεί να μην γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο πολλές από τις διαδικασίες θεσπίστηκαν εξαρχής.

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ο υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να διακόπτει και να επαναξιολογεί αντικειμενικά το πλάνο ασφάλειας της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία όπως:

 • Ποια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, δεδομένα, κ.ο.κ.) είναι τα πιο σημαντικά για προστασία;
 • Ποιες είναι οι μεγαλύτερες απειλές μας;
 • Ποιος θα ήταν ο «χειρότερος εφιάλτης» μας;
 • Τι περιμένουν η διοίκηση και το πρσωπικό μας από το πλάνο ασφάλειας;
 • Εάν το πλάνο ασφαλείας μας μπορούσε να επιτύχει μόνο ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;
 • Ποιοι είναι οι περιορισμοί του τρέχοντος πλάνου ασφαλείας μας; Είναι κατανοητοί αυτοί οι περιορισμοί από τους εργαζόμενους και τη διοίκηση;
 • Το πλάνο ασφαλείας μας εστιάζει στην προστασία των πιο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων μας;
 • Οι διαδικασίες και τα συστήματα ασφαλείας μας ανταποκρίνονται στο τρέχον επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζει η εταιρεία;
 • Πώς μπορεί να βελτιωθεί το παρόν πλάνο ασφάλειας;

Εάν έχει περάσει πολύς καιρός από τη διεξαγωγή μιας πλήρους αξιολόγησης του πλάνου ασφαλείας, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια επίσημη αξιολόγηση η οποία αφορά σε μια δομημένη διαδικασία για την ανάλυση του πλάνου ασφάλειας της επιχείρησης.

Παρόλο που η αξιολόγηση ασφαλείας μπορεί να διεξαχθεί από τον υπεύθυνο ασφαλείας, είναι συχνά ωφέλιμο να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό σύμβουλο ασφαλείας για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης ασφαλείας. Ένας καλός σύμβουλος ασφαλείας έχει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή αξιολογήσεων ασφαλείας και θα προσφέρει μια αμερόληπτη εξωτερική γνώμη.

Συχνά, τα ανώτερα στελέχη είναι περισσότερο διατεθειμένα να εφαρμόζουν τις συστάσεις που γίνονται από εξωτερικό σύμβουλο παρά να εφαρμόζουν τις συστάσεις του εσωτερικού υπευθύνου ασφαλείας.

Μια επίσημη αξιολόγηση ασφάλειας θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να διενεργείται η αξιολόγηση ασφάλειας είναι:

 • Όταν εξετάζονται μεγάλες ανακαινίσεις εγκαταστάσεων.
 • Όταν σχεδιάζεται μια νέα εγκατάσταση.
 • Όταν η εταιρεία σχεδιάζει σημαντική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Όταν η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα επιχειρηματική γραμμή.
 • Όταν ο οργανισμός πρόκειται να προχωρήσει σε συρρίκνωση ή αναδιάρθρωση.
 • Μετά από ένα σημαντικό συμβάν ασφαλείας ή σημαντική απώλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.