Άρθρα

united-security

Security Guards σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν εξαιρούνται από εγκλήματα που μπορεί να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις τους. Ορισμένες επιχειρήσεις...
united-security-patrol

Κορυφαίες τάσεις στην ασφάλεια κινητής περιπολίας για το 2023

Δείτε τις κορυφαίες τάσεις στην ασφάλεια κινητής περιπολίας που αναδύονται το 2023 και αναμένεται να επεκταθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα..
united-security-events

Πώς μπορούν οι security guards να βοηθήσουν στη διαχείριση του πλήθους;

Οι επαγγελματίες security guards διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας μιας εκδήλωσης με πολλούς διαφορετικούς...
united-security-insurance

Γιατί οι Υπηρεσίες Ασφάλειας βοηθούν στη μείωση των ασφαλίστρων σας

Τα μέτρα ασφαλείας μπορούν να μειώσουν το κόστος των ασφαλίστρων και η επένδυση σε υπηρεσίες ασφαλείας, όπως αυτές που παρέχονται από τη...
united-security

Τεχνολογία για την ασφάλεια περιμέτρου

Οι επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογία, παρουσιάζουν νέες προκλήσεις προς τους υπευθύνους ασφαλείας...
united-security

Διαχείριση καταστάσεων από τους Security Guards

Οι security guards διαθέτουν ένα σύνολο δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να χειρίζονται τις χειρότερες καταστάσεις. Αναφερόμενοι σε...
cybersecurity

Δίνοντας προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια

Οι εταιρείες μπορούν να προστατεύσουν τις δραστηριότητές τους από τους ψηφιακούς κινδύνους ασφαλείας θέτοντας ισχυρούς κανόνες...
united-security-risk-assessment

Μελέτη εκτίμησης κινδύνου και πλάνο ασφαλείας

Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά σας είναι αποτελεσματική πρέπει να φροντίσετε για τη διεξαγωγή μιας μελέτης εκτίμησης κινδύνου...