Άρθρα

covid-19

Ο ρόλος του φύλακα στην πανδημία

H ανταπόκριση του κλάδου στην πανδημία COVID-19 απέδειξε την απαραίτητη παρουσία τους των φυλάκων ασφαλείας, αλλά και τη συνεχή εξάρτηση των αγορών από...
ασφάλεια σε εργοτάξια

Ασφάλεια σε εργοτάξια

Τα εργοτάξια είναι συχνά φυσικοί στόχοι για κλέφτες, καθώς γενικά περιέχουν εγκαταστάσεις, υλικά και εξοπλισμό υψηλής αξίας. τα εργοτάξια μπορούν να είναι..