united-security

Η σύγχρονη ασφάλεια περιμέτρου εφαρμόζεται σε πολλές μορφές, από τοποθεσίες υψηλής ασφάλειας και περιορισμένης πρόσβασης, έως πολυτελείς τοποθεσίες χονδρικής και λιανικής πώλησης υψηλής τεχνολογίας με συχνή διέλευση πεζών και οχημάτων που περνά από την μπροστινή είσοδο. Οι επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, όπως τα drones, παρουσιάζουν νέες προκλήσεις προς τους υπευθύνους ασφαλείας, οι οποίοι έρχονται πλέον αντιμέτωποι με την αποτροπή πιο εξελιγμένων μέσων εισβολής. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ποικιλία νέων εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε μια πιο έξυπνη και προστατευμένη περίμετρο.

Σαφής προσδιορισμός της περιμέτρου

Οι περισσότεροι συντονιστές ασφαλείας χρησιμοποιούν την τεχνική των 5 D (Deter, Detect, Deny, Delay and Defend), η οποία περιλαμβάνει περιγραφές επιτρεπόμενων και απαγορευμένων χρήσεων που αφορούν σε χρόνους και άλλα γεγονότα, όπως καταιγίδες και φυσικές καταστροφές. Ο καθορισμός της χρήσεων και της προσβασιμότητας είναι βασικός, καθώς ενημερώνει το σχέδιο ασφάλειας της εγκατάστασης. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει πλέον και τον εναέριο χώρο.

Το κλειδί για τον σχεδιασμό μιας οικονομικής, αλλά ταυτόχρονα αποδοτικής λύσης είναι να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι και τα οχήματα που μετακινούνται από το ένα περιμετρικό στρώμα στο επόμενο, επηρεάζουν πιθανές απειλές. Συχνά, οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό της εγκατάστασης δεν θέλουν μέτρα ελέγχου αυστηρής πρόσβασης που έρχονται σε αντίθεση με το εμπορικό σήμα της εταιρείας κατά μήκος της περιμέτρου, όπως περίφραξη και πύλες. Επομένως, η πραγματική «σκληρή γραμμή» είναι συχνά το ίδιο το κτίριο. Κάθε άνοιγμα στο κτίριο, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων, των παραθύρων και των πυλών κοινής ωφέλειας, πρέπει να αναγνωρίζεται και να ασφαλίζεται με στιβαρό σχεδιασμό. Τον τελευταίο καιρό, οι τάσεις περιλαμβάνουν επίσης, βελτιωμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και διαπιστευτήρια, όπως έξυπνες κάρτες, οπτικά περιστροφικά και έξυπνα συστήματα παρακολούθησης βίντεο.

Πιθανές εναέριες απειλές

Οι ειδικοί πρέπει να σχεδιάσουν μέτρα ελέγχου για κάθε οριακό επίπεδο, συνυπολογίζοντας παράλληλα τις απειλές για το απόρρητο των ανθρώπων και τα ασύρματα δίκτυα της εταιρείας από αδίστακτα drones και άλλες τεχνολογίες. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μια ολοένα και πιο συχνή απειλή και ο σχεδιασμός μιας περιμετρικής άμυνας σε συνεργασία με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μια αυξανόμενη αναγκαιότητα. Εργαλεία όπως anti-drone συστήματα και συστήματα παρεμβολών είναι αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις. Ανεξάρτητα από το πόσο πιθανός μπορεί να είναι ο κίνδυνος του drone, εξακολουθεί να είναι μια απειλή που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ένα σχέδιο περιμετρικής ασφάλειας.

Περιμετρική προστασία

Οι τεχνολογίες ανίχνευσης περιμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων LiDAR και ραντάρ, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) και συστημάτων ανίχνευσης εισβολής φράχτη, έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Οι βελτιώσεις στοχεύουν στη λεπτομέρεια της ακρίβειας και της απόδοσης του χρόνου, ενώ επιτρέπουν μια πιο αυτόνομη και έξυπνη αξιολόγηση συναγερμού και εκκίνηση απόκρισης. Για παράδειγμα, τα επιταχυνσιόμετρα περιφράξεων μειώνουν τους συναγερμούς όχλησης στα συστήματα ανίχνευσης εισβολής σε φράχτες και οι κάμερες με δυνατότητα AI διαθέτουν προηγμένους αλγόριθμους αναγνώρισης συμπεριφοράς.

Ομοίως, η παρακολούθηση GPS και η γεωγραφική περίφραξη για εικονική περιμετρική προστασία κερδίζουν έδαφος. Πολλά από αυτά τα μέτρα ελέγχου μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενοποιημένο σύστημα μέσω API, που ενσωματώνουν απρόσκοπτες λειτουργίες ανίχνευσης και ειδοποίησης, συμβάλλοντας στη διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και εμπιστοσύνης του χειριστή, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους ψευδείς και ενοχλητικούς συναγερμούς.

Για παράδειγμα, σε μια αποθήκη διανομής πολυτελών ειδών λιανικής, μπορεί να απαγορεύεται (πολεοδομικά) η εγκατάσταση περίφραξης απαγορευμένης αναρρίχησης με συρματοπλέγματα για καλύτερο έλεγχο πρόσβασης οχημάτων και πεζών. Εφαρμόζοντας τα 5 D, ο υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυασμό προειδοποιητικής σήμανσης κατά μήκος της περιμέτρου (Deter) και πλήρη φωτισμό κτιρίου και χώρου στάθμευσης (Deter and Detect). Το σύστημα φωτισμού θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτόματο υψηλό φωτισμό κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας (Deter and Detect). Η εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ένα εξωτερικό drone για περιπολίες περιμέτρου και περιοχής (Detect), ένα σύστημα βίντεο AI προγραμματισμένο να εντοπίζει μια ποικιλία ασυνήθιστων συμπεριφορών όπως επιθετικές ή αφύσικές κινήσεις (Detect) και ένα σύστημα PA για τη μετάδοση μηνυμάτων ασφαλείας όταν χρειάζεται (Deter). Οι υπάλληλοι μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους μια εφαρμογή στα τηλέφωνά τους για να αναφέρουν ανησυχίες σε πραγματικό χρόνο (Defend). Όλα αυτά τα συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα εταιρικής ασφάλειας για απρόσκοπτη διαχείριση. Το ίδιο το κτίριο μπορεί να φαίνεται συνηθισμένο, αλλά τα αναβαθμισμένα δομικά υλικά με βελτιωμένες τεχνολογίες ανίχνευσης προσφέρουν ένα πλήρες πακέτο προστασίας για ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία, καθώς προστατεύουν την περίμετρο του κτιρίου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο και ημι-αυτόνομο, πολλαπλών επιπέδων και ικανό πρόγραμμα ανίχνευσης και απόκρισης ασφάλειας που υποστηρίζει την κουλτούρα ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης, προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και παραμένει σε ευθυγράμμιση με τους στόχους του εμπορικού σήματος της εταιρείας.

Οι βασικές αρχές της περιμετρικής ασφάλειας είναι πραγματικά αμετάβλητες από παλιά, αλλά η ικανότητά μας να αυτοματοποιούμε και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα μέσω της καλύτερης χρήσης της τεχνολογίας συμβάλλει στην εκπλήρωση του οράματος του διαχειριστή μιας εγκατάστασης, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους του σχεδιαστή ασφαλείας. Είτε πρόκειται για εταιρική εγκατάσταση γραφείων, είτε για παραγωγική μονάδα, είτε για αποθήκη υψηλής αξίας, η τεχνολογία ασφαλείας και η λεπτομερής εφαρμογή της επιτυγχάνουν την βέλτιστη προστασία.