Μαζί με σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύουμε, ζούμε, ψωνίζουμε και δουλεύουμε, η κρίση του Covid-19 είχε επίσης εξαιρετικό αντίκτυπο στη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας.

Τα βασικά καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας

Γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματίες της ασφάλειας εκτελούν ποικίλα καθήκοντα. Οι συνήθεις ρόλοι που αναλαμβάνονται περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση της ασφάλειας και της επιτήρησης των εγκαταστάσεων
 • Περιπολία και παρακολούθηση
 • Έλεγχος της πρόσβασης στην εγκατάσταση για εξουσιοδοτημένο προσωπικό και επισκέπτες
 • Ειδοποίηση και επικοινωνία με τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Έλεγχος πλήθους και καθοδήγηση των ροών κυκλοφορίας
 • Τήρηση αρχείων και παρακολούθηση τυχόν ασυνήθιστων δραστηριοτήτων
 • Υποστήριξη της ασφάλειας και των σχετικών απαιτήσεων της εγκατάστασης

Οι Security Guards, εκτός από τις παραπάνω ευθύνες τους, διαχειρίζονται την εφαρμογή νέων διαδικασιών ασφάλειας, επικοινωνούν απευθείας με το κοινό και επιβάλλουν ελέγχους. Ένα σαφές παράδειγμα είναι στον τομέα των λιανικών πωλήσεων, όπου οι Security Guards είναι ήδη σε ετοιμότητα για την αποτροπή κλοπής, την όποια αντικοινωνική συμπεριφορά και τη διαχείριση τυχόν προβλημάτων.

Ωστόσο, με τις αλλαγές στους τρόπους που ψωνίζουμε, αυτός ο ρόλος έχει προσαρμοστεί αναλόγως. Το προσωπικό ασφαλείας έχει αναλάβει την ευθύνη να εξηγήσει πώς λειτουργούν τα νέα συστήματα, να συνεργαστεί με τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες για την ομαλή εφαρμογή τους και να αντιμετωπίσει την αντίσταση στα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Πώς ο Covid-19 άλλαξε τον τομέα της ασφάλειας

Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές με τις οποίες έχουν προσαρμοστεί οι ρόλοι του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνουν:

 • Υψηλότερη αριθμητική ζήτηση και ιδιαίτερη προβολή των Security Guards για την επιβολή των νέων κανονισμών ασφαλείας
 • Αυξανόμενες επικοινωνιακές λειτουργίες βοηθούν τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους, ιδίως σε χώρους δημόσιας πρόσβασης
 • Κατανόηση και εφαρμογή κοινωνικών μέτρων όπως περιορισμοί του αριθμού των επισκεπτών, κάλυψη προσώπων με μάσκα, ελάχιστη απόσταση και απολύμανση
 • Εφαρμογή υψηλότερων επιπέδων ελέγχου πλήθους και διαχείρισης της πεζής κυκλοφορίας
 • Ειδική βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις
 • Περισσότερες κινητές περιπολίες ενώ οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις είναι κλειστές
 • Διευρυμένοι ρόλοι πυρασφάλειας σε κενούς χώρους
 • Επιτήρηση των πιο εκτεταμένων χώρων, όπως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι ανοιχτής πρόσβασης και χώροι αναμονής
 • Επιβολή διαδικασιών και έλεγχος επισκεπτών

Ενώ ορισμένα από τα ως άνω καθήκοντα αποτελούσαν ήδη μέρος των αρμοδιοτήτων ενός Security Guard, υπάρχει πλέον σημαντική αύξηση της ζήτησης, της ευθύνης και της αξίας της χρήσης αυτού του προσωπικού για να διατηρούνται ασφαλείς οι εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες.

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας, ο σκοπός ενός Security Guard έχει μετατραπεί σε έναν πιο άμεσο ρόλο επικοινωνίας. Υπάρχει σημαντική αύξηση της ανάγκης για επαφή με το κοινό καθώς εφαρμόζονται νέα μέτρα, τα οποία εισάγονται, τροποποιούνται και αυξάνονται σε εβδομαδιαία ή και καθημερινή βάση.

Οι επιχειρήσεις σε αρκετούς τομείς επανέρχονται στην ενεργό δράση. Η ύπαρξη επαρκούς ασφάλειας για τη διαχείριση μιας ομαλής διαδικασίας ανοίγματος έχει καθοριστική σημασία για την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων.

Πώς οι Security Guards υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις

Η προστασία της ασφάλειας μιας εγκατάστασης ήταν πάντα ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Αυτό αποτρέπει την εγκληματική δραστηριότητα, παρέχει σιγουριά και σημαίνει ότι είναι μετρήσιμα τα έξοδα ασφάλισης και οι παράγοντες κινδύνου. Συχνά, η ορατή παρουσία ενός Security Guard αρκεί για να αποτρέψει μια εμπορική επιχείρηση να αποτελέσει στόχο παράνομων δραστηριοτήτων.

Καθώς ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε συνεχίζει να αλλάζει και οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά στο μεταβαλλόμενο κλίμα ασφάλειας, το προσωπικό που αντιμετωπίζει το μέλλον έχει γίνει όλο και πιο σημαντικό.

Τα σετ δεξιοτήτων του επαγγελματικού προσωπικού ασφαλείας προσφέρονται καλά σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις, όπως:

 • Εξαιρετικές δεξιότητες κρίσης
 • Ήρεμη και ηγετική φύση για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ζητήματα
 • Αντιμετώπιση διαταραχών με ελεγχόμενο τρόπο
 • Αξιοποίηση εξαιρετικών γνώσεων διαχείρισης ασφάλειας
 • Αξιοπιστία και ακρίβεια
 • Επαγγελματισμός
 • Η ικανότητα τήρησης λεπτομερών αρχείων και αρχείων καταγραφής δραστηριοτήτων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας για αλληλεπίδραση με μεγάλο φάσμα διαφορετικών ανθρώπων

Πόσο αυξήθηκε η ζήτηση των Security Guards στο 2020 και πόσο συνεχίζει να αυξάνεται

Η ζήτηση για υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας συνεχίζει να αυξάνεται. Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτά τα μέλη των ομάδων τους για να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα, να ελέγχουν την πρόσβαση στον χώρο τους και να διαχειρίζονται οποιαδήποτε αντίσταση σε πιο ισχυρά πρωτόκολλα ασφάλειας.

Οι σημαντικές αυξήσεις στον αριθμό των κενών εγκαταστάσεων, η ανάγκη χειρισμού των «ουρών» αναμονής, ο έλεγχος του πλήθους και ο ουσιαστικός χαρακτήρας της ύπαρξης ενός προσώπου για επικοινωνία με τους πελάτες, καθιστούν τον ρόλο ενός Security Guard ζωτικής σημασίας για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και των συναλλαγών μιας επιχείρησης.

Εάν θέλετε να συζητήσουμε τις ανάγκες ασφαλείας σας, επικοινωνήστε με την UNITED SECURITY σήμερα.