τάσεις ασφαλείας 2022

Οι επιτυχημένες εταιρείες security έχουν προετοιμάσει επιτυχώς τους security guards τους για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταιρειών το β’ εξάμηνο του 2022. Μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων (λόγω covid-19), το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων εκεί έξω, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στον χώρο εργασίας, επηρέασε ολόκληρη τη χώρα. Ο κλάδος της ασφάλειας συναντά ορισμένες σημαντικές αλλαγές, στις οποίες καλείται να προσαρμοστεί. Ακολουθούν οι τέσσερις κορυφαίες τάσεις.

Συμπλήρωση των Κενών

Οι εταιρείες τοποθέτησης Security Guards βρέθηκαν αντιμέτωποι με ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε όλη τη χώρα. Αυτό επηρέασε πολλές βιομηχανίες και κλάδους. Πριν από το Μάρτιο του 2020, οι Security Guards εργάζονταν ως επί το πλείστον στα παρασκήνια, εκτός εάν υπήρχε έκτακτη ανάγκη. Στο μεσοδιάστημα, οι security guards έγιναν στελέχη πρώτης γραμμής. Η ρόλος του security guard αφορά σε μια θέση που δεν μπορεί να λειτουργήσει εξ αποστάσεως. Eπομένως, οι security guards ασχολούνταν καθημερινά με πολλά άτομα, παρακολουθώντας τα πλήθη και την κυκλοφορία των πεζών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τηρήθηκαν οι οδηγίες ασφαλείας.

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στους Ρόλους των Security Guards

Οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι ο συνδυασμός τεχνολογίας και προσωπικής παρουσίας παρέχει την καλύτερη διαθέσιμη κάλυψη ασφαλείας. Η κυβερνο-ασφάλεια και οι security guards δεν θεωρούνται πλέον ξεχωριστό θέμα συζήτησης. Οι εταιρείες που διαθέτουν συστήματα ασφαλείας επιθυμούν να προσθέσουν ιδιωτικούς φύλακες για υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Η πρόσβαση σε κτίρια μπορεί να πλέον ενσωματωθεί στις περισσότερες συσκευές, επιτρέποντας την εξάλειψη της χρήσης κωδικών (που είναι δύσκολο να απομνημονευτούν). Καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο κυρίαρχη στα μέτρα ασφαλείας, από το 2022 και μετά, η πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές θα πραγματοποιείται  με τη χρήση των smartphones.

Κάποιες εφαρμογές έχουν επίσης διευκολύνει την πρόσβαση στην ασφάλεια. Οι security guards μπορούν να υποβάλλουν αναφορές στις συσκευές τους και να παρακολουθούν την όποια δραστηριότητα όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Μια καθιερωμένη και αξιόπιστη εταιρεία security θα δει την αξία στην προσθήκη τεχνολογίας στο πρόγραμμα ασφαλείας της, παρέχοντας στους πελάτες την καλύτερη δυνατή κάλυψη.

Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων

Μια τάση για το 2022 είναι μια πιο προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια. Επιτρέποντας σε υψηλά εκπαιδευμένους security guards να εκτελούν προ-αξιολόγηση των εγκαταστάσεων, αποκαλύπτει ευπάθειες που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο περιουσίες ή άτομα. Εάν αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν πριν γίνουν πρόβλημα, οι εταιρείες εξοικονομούν χρόνο, χρήματα και κρατούν τους ανθρώπους πιο ασφαλείς. Ένα άλλο μέρος της πρόληψης δυνητικά επικίνδυνων και επιβλαβών καταστάσεων είναι η ανάλυση των κινδύνων. Εδώ οι στατιστικές και οι αναλυτές συνεργάζονται με την ασφάλεια για να αξιολογήσουν πιθανές απειλές. Η προληπτική εκτίμηση και ανάλυση κινδύνου αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.

Εκτεταμένη Εκπαίδευση των Security Guards

security guards είναι ήδη καλά προετοιμασμένοι και έμπειροι στο να αντιμετωπίζουν ήρεμα τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι επιτυχημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αναγνωρίζουν ότι ο κόσμος αλλάζει και ως εκ τούτου, αλλάζουν και οι ανάγκες των πελατών. Η τυπική και η εκτεταμένη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση τρεχουσών απειλών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας οποιουδήποτε αξιόπιστου παρόχου υπηρεσιών security. Ο απώτερος στόχος της ασφάλειας είναι να παρέχει προστασία στους ανθρώπους και στα περιουσιακά στοιχεία. Οποιαδήποτε εκπαίδευση που προετοιμάζει καλύτερα τους security guards για νέες απειλές, προσφέρει στους πελάτες ένα καλύτερο δίχτυ ασφαλείας και εξασφαλίζει την καλύτερη κάλυψη. Για να διασφαλιστεί ότι οι security guards λαμβάνουν τις γνώσεις που χρειάζονται από την εκτεταμένη εκπαίδευση, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες δοκιμές και ασκήσεις πριν τοποθετηθούν σε σημαντικές θέσεις ευθύνης.

Αυτές είναι μόνο οι τέσσερις κορυφαίες τάσεις για την ασφάλεια το 2022. Πολλές άλλες είναι στον ορίζοντα και πιθανότατα θα είναι στην κορυφή της λίστας για το 2023. Μια πέμπτη μπορεί να είναι η χρήση drones. Τα drones είναι ένα μοντέρνο εργαλείο που πολλές εταιρείες ασφάλειας ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν ως αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλείας τους. Επειδή τα drones απαιτούν ειδικούς χειριστές, αυτό μπορεί να γίνει μέρος της εκπαίδευσης των security guards σε περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη χρήσης drone για την παροχή εκτεταμένης κάλυψης. Οι κορυφαίοι πάροχοι υπηρεσιών security θα παρακολουθήσουν τις τάσεις και θα διασφαλίσουν ότι μπορούν να παρέχουν όλα όσα χρειάζονται οι πελάτες τους. Η UNITED SECURITY κατατάσσεται μέσα σε αυτούς και παρέχει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή ασφάλεια.