βήματα προετοιμασίας εταιρείες security

Οι επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες ασφαλείας δεν πρέπει να παίρνουν απότομες και βιαστικές αποφάσεις. Η πρόσληψη υπηρεσιών ασφαλείας πρέπει να γίνεται μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση και ενδελεχή προγραμματισμό. Αρχικά, πρέπει να αποφασίσετε το επίπεδο των υπηρεσιών ασφαλείας που χρειάζεστε. Αυτό συνεπάγεται την αξιολόγηση των κινδύνων γύρω από την εγκατάσταση σας. Ακολουθούν κάποια βήματα προετοιμασίας που σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ασφαλείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προσδιορισμός των αναγκών σας

Προτού επικοινωνήσετε με μια εταιρεία security, πρέπει να προσδιορίσετε τις ανάγκες σας. Ο προσδιορισμός των αναγκών σας σημαίνει να εξετάσετε προσεκτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εάν η παρουσία των security guards θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Περιλαμβάνει επίσης την επισήμανση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που θέλετε να επιτύχετε με τη συνεργασία αυτή.

Σημαίνει επίσης, ότι πρέπει να λάβετε υπόψη το ποσοστό της κάλυψης που χρειάζεστε. Η κάλυψη θα μεταφραστεί στο εύρος των εργασιών που θέλετε να εκτελείται, καθώς και στον χρηματικό προϋπολογισμό για την ασφάλεια, τον οποίο έχετε ορίσει. Όλα αυτά θα σας δώσουν μια καλή ιδέα για το είδος και την κλίμακα των υπηρεσιών ασφαλείας που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

Έρευνα και επικοινωνία

Η έρευνα περιλαμβάνει τον έλεγχο του κατά πόσο η επικρατέστερη για εσάς εταιρεία παροχής επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας είναι νόμιμη επιχείρηση και εάν διαθέτει τη σχετική κρατική άδεια. Άλλες παράμετροι είναι: η εμπειρία στον κλάδο, ο αριθμός των εργαζομένων, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα, κ.α.

Μπορείτε να μας καλέσετε για να σας διαφωτίσουμε σχετικά με όλα τα παραπάνω, σε ότι αφορά τη UNITED SECURITY, καθώς και να μας εκθέσετε τις εκτιμώμενες ανάγκες σας. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για όλη τη διαδικασία της συνεργασίας σας με εμάς και στη συνέχεια, θα προγραμματίσουμε κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Στη συνάντησή μας θα αναπτυχθούν περαιτέρω θέματα, όπως οι προσδοκίες σας από μια επικείμενη συνεργασία με εμάς, αλλά και ο διατιθέμενος προϋπολογισμός σας σε ότι αφορά τις υπηρεσίες μας.

Έλεγχος της πρότασης

Αφού εξηγήσετε τις απαιτήσεις σας στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, θα σας σταλεί μια έγγραφη πρόταση, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που θα σας παρέχονται, καθώς και η ανάλυση του κόστους. Βεβαιωθείτε ότι η πρόταση είναι ευανάγνωστη, με σαφείς έννοιες και όσο χρειάζεται αναλυτική. Αξιολογήστε την πρόταση και εφόσον σας καλύπτει μπορείτε να προχωρήσετε στη συνεργασία. Διαφορετικά, πάρτε μια δεύτερη γνώμη ή επανεκτιμήστε τις ανάγκες σας.

Συμπεράσματα

Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να εξεταστούν πριν την πρόσληψη υπηρεσιών ασφαλείας. Φροντίστε να ακολουθήσετε τις παραπάνω διαδικασίες, αφενός για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη νέα σας συνεργασία με την εταιρεία security, αφετέρου για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή συμφωνία και το βέλτιστο αποτέλεσμα.