Υπηρεσία Security Courier

Security Courier Services

A security courier specializes in moving goods that are either of high value, confidential, or in need of protection. This may include...
covid-19

Security guard’s role in pandemic

H ανταπόκριση του κλάδου στην πανδημία COVID-19 απέδειξε την απαραίτητη παρουσία τους των φυλάκων ασφαλείας, αλλά και τη συνεχή εξάρτηση των αγορών από...
ασφάλεια σε εργοτάξια

Security in Construction Sites

Construction sites are often natural targets for thieves, as they generally contain high value facilities, materials and equipment. Construction sites can..